תפריט נגישות
מידע
הפעל נגישות
(*פוקוס ומעבר מודגש בין אלמנטים)

גודל טקסט רגיל גדול ענק
תצוגת צבעי האתר תצוגה רגילה מותאם לכבדי ראייה
סגור

תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות

1.אפליקציית bit

תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות באפליקציית bit

 

1.              אפליקציית bit

1.1.        אפליקציית bit ("האפליקציה") של בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") מספקת שירות קל נוח ומהיר באמצעות מכשיר סלולארי ("המכשיר") של המשתמש:

1.1.1.           להעברה, קבלה או בקשה של כספים בין אנשים (בין אם ביחס להעברה בין בודדים או בקבוצות, ובין אם בתמורה עבור שירות או נכס ובין שלא), או קבלת כספים מגופים שונים, באמצעות חיוב כרטיס החיוב של שולח הכסף מצד אחד וזיכוי חשבון הבנק של מקבל הכסף מצד שני (P"2P");

1.1.2.           לביצוע תשלום בבתי עסק בין אם באמצעות: (1) כפתור ייעודי בערוצי רכישה מקוונים של בית העסק (bitcom); (2) באמצעות סריקת קוד QR (QR""); וכן (3) ביצוע תשלומים בבתי עסק באמצעות הצמדת המכשיר למסוף בית העסק ("ארנק ביט" – וכפי שמושג זה מוגדר בהרחבה בסעיף 4.4 להלן)

 (P2P יחד עם QR יחד עם bitcom ויחד עם ארנק ביט: "השירות").

1.2.        תנאי השימוש באפליקציה או בכל שירות אחר מטעם הבנק המקושר לאפליקציה עשויים להשתנות מעת לעת, כאשר תנאי השימוש הקובעים בעת שימוש באפליקציה הם תנאי השימוש העדכניים המפורסמים באותה עת, והכל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין ("תנאי השימוש").

1.3.        הוראות תנאי שימוש אלו יחולו בהתאמה ביחס לשירותים הכלולים באפליקציה אליהם נרשם המשתמש ו/או שהמשתמש עושה בהם שימוש.

2.              הצטרפות והוראות כלליות ביחס לשימוש באפליקציה ובשירות.

2.1.        הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינה תנאי לשימוש באפליקציה ובשירות.

2.2.        בעת הצטרפות לשירות תבוצע הרשמה לשירות לשם יצירת פרופיל אישי ובמסגרתה המשתמש יתבקש לספק פרטים כגון, אך לא רק: שם פרטי, שם משפחה, פרטי חשבון בנק לזיכוי וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. הבנק רשאי לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. בעת הרישום יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.

2.3.        בנוסף על האמור בסעיף ‏2.2 לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏5.5 להלן, בעת ההצטרפות לאפליקציה, המשתמש יתבקש להזין גם כרטיס/י חיוב. ניתן להזין יותר מכרטיס חיוב אחד (מספר כרטיסי החיוב שניתן להזין לאפליקציה עשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו של הבנק). במקום בו המשתמש בוחר להזין יותר מכרטיס חיוב אחד לאפליקציה, המשתמש יצטרך לבחור את הכרטיס שישמש אותו בתור "הכרטיס הראשי" לקבלת השירותים באפליקציה. הכרטיס הראשי יהווה את כרטיס ברירת המחדל לשימוש בשירותים שמוצעים באפליקציה, בכפוף לכך כי הכרטיס הנבחר תומך בשירותים השונים כמפורט בתנאי שימוש אלו. אם הוזן כרטיס חיוב אחד בלבד, הוא יהווה את הכרטיס הראשי מבלי שהמשתמש יצטרך להגדירו ככזה. המשתמש יכול לעדכן או לשנות בכל עת את כרטיס החיוב שישמש בתור "הכרטיס הראשי" באפליקציה.

מובהר כי במקרה בו משתמש ינפיק כרטיס bitcard, פרטי כרטיס ה-bitcard יוגדרו אוטומטית בתור הכרטיס הראשי לצורך שימוש בשירותי האפליקציה (לרבות ארנק ביט), אלא אם המשתמש יבחר אחרת. לפרטים נוספים ביחס לכרטיס bitcard ראו סעיף ‏5 לתנאי שימוש אלו להלן.

2.4.        מידע וגישה לנתונים ממכשירך. בנוסף, לצורך השימוש באפליקציה ובשירות, עם הורדת האפליקציה המשתמש יתבקש לאשר לאפליקציה גישה לספר הטלפונים שלך, למצלמה שבמכשיר, לשירות הנוטיפיקציות (התראות), לרכיב ה-NFC שבמכשיר, וכן – אישור מתן גישה לרכיבי ה-read phone state שבמכשיר במסגרתו תתבקש הרשאה להתקשרות ולניהול שיחות טלפון. אנו אוספים מידע על המכשיר ממנו מתבצע הרישום לאפליקציה, למשל סוג ודגם הטלפון הסלולרי, סוג מערכת ההפעלה וגרסתה וכתובת IP. אנו עשויים לאסוף גם מידע אגב מתן הרשאות גישה שתתבקש להעניק באמצעות מכשירך במועד הרישום לאפליקציה ובמהלך השימוש בה וזאת, בין היתר, לצורכי מתן השירותים באפליקציה ו/או לצרכי אבטחת המשך השימוש באפליקציה ו/או לצרכי ניתוח, פילוח ומידע סטטיסטי שנועד לצרכי שיפור השירות באפליקציה. הכל, בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות באפליקציה כמפורט בתנאי שימוש אלו.

2.5.        תוכל לנהל את הרשאות הגישה כרצונך, בין אם באמצעות האפליקציה ו/או ההגדרות שבמכשיר שברשותך, אולם דע כי חסימת הרשאות מסוימות עלולה לפגוע ביכולת להשתמש באפליקציה ו/או לפגוע ביכולתך להינות משירותיה באופן המקסימלי. כך למשל, הנך יכול בכל עת לכבות ולהפעיל את הגישה לרכיב ה-NFC באמצעות שינוי ההגדרות בארנק ביט אך מובהר כי ללא מתן גישה לאפליקציה לרכיב ה-NFC בעת ביצוע התשלום באמצעות ארנק ביט, לא יתאפשר ביצוע העסקה באמצעות ארנק ביט; הנך יכול לסרב לתת גישה לרכיב read phone state אך ככל שתעשה כן, תמנע את יכולתך להרשם לשירותי ארנק ביט ואת השימוש בהם. הנך יכול גם בכל עת לכבות ולהפעיל גם את הרשאות הגישה לספר הטלפונים שלך, ואולם ככל שתעשה כן לא תוכל להמשיך להשתמש בשירותי האפליקציה.

2.6.        בשימוש בשירות מתחייב המשתמש כי המכשיר באמצעותו מוגשת הבקשה לרישום, משמש את המשתמש באופן בלעדי, וכי הוא נמצא ברשות המשתמש דרך קבע ומוגן בקוד נעילה, הידוע רק למשתמש.

2.7.        בכל מקרה בו המכשיר אינו מוגן בקוד או נמסר לצד שלישי, המכשיר חשוף לשימושים של צדדים שלישיים שאינם מורשים לכך, לרבות צפייה במידע וביצוע פעולות. מעבר לכך, ללא נעילת המכשיר בקוד, ייתכן ולא תוכל להשתמש בכל השירותים שמוצעים באפליקציית bit במכשירים שהגישה אליהם אינה מוגנת באמצעי הזדהות. לכן, למען הגנה מפני חשיפת המידע שלך ושימוש בלתי מורשה במכשיר, מומלץ להגן עליו בקוד ולא לאפשר לצד שלישי להשתמש במכשיר.

2.8.        כמו כן, במקרה של אובדן המכשיר או גניבתו, קיים סיכון כי מידע הנוגע לאפליקציה ולשימוש בשירות ייחשף לגורמים בלתי מורשים וכי יעשה שימוש פוגע במכשיר ובאפליקציה בשמך. במקרים אלו יש לפנות ולדווח לבנק בטלפון 6428* על מנת שהבנק יחסום את השימוש בפרטיך באפליקציה.

2.9.        הזכות לעשות שימוש בשירות דרך האפליקציה היא אישית והמשתמש אינו רשאי לאפשר, להסמיך או להרשות לאחר להשתמש בה באמצעות מכשיר הטלפון או פרטיו של המשתמש.

2.10.     התחזות לכל אדם, גוף או תאגיד ולכל יישות אחרת במסגרת השימוש באפליקציה ובשירות אסורים בהחלט.

2.11.     המשתמש יוודא כי הפרטים המוזנים על ידו לאפליקציה הם נכונים ומדויקים, וכי הוא מכיר בכך שהבנק לא יבדוק את הפרטים שיירשמו על ידי המשתמשים באפליקציה בעת ההרשמה ובכל עת לאחר מכן. אם ימסרו פרטים שאינם מדויקים או אינם נכונים, הבנק יהיה רשאי לחייב את מוסר הפרטים בגין נזקים שייגרמו לבנק, למשתמשים אחרים ולצדדים אחרים כתוצאה מפרטיים שגויים אלו.

2.12.     השימוש באפליקציה ובשירות ייעשה על פי דין בתום לב ובדרך מקובלת.

2.13.     חל איסור מוחלט לעשות שימוש באפליקציה לשם העברה של כסף, רכישה או תשלום עבור כל עסקה, מוצר או שירות אשר הנם בניגוד לדין או לתקנת הציבור - משתמש העובר על איסור זה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ומתחייב לשפות את הבנק בגין כל נזק שייגרם לבנק כתוצאה מפעולות אלו.

2.14.     על המשתמש לשמור בסודיות על פרטי הגישה לאפליקציית bit (ועל "רכיבים חיוניים" אחרים לשימוש באפליקציה) אשר הוא עושה בהם שימוש במסגרת האפליקציה.

בהסכם זה, "רכיב חיוני" – רכיב שהינו ייחודי למשתמש, או צירוף של רכיבים כאמור, באמצעותו יכול המשתמש  לבצע פעולות באפליקציה, והכל כפי שייקבע על ידי הבנק מעת לעת. במועד זה, הרכיב החיוני באפליקציה הינו, המכשיר התומך, הסיסמה האישית, או טביעת אצבע של המשתמש, לפי העניין.

2.15.     חל איסור על המשתמש או מי מטעמו: (1) להשתמש באפליקציה ו/או בשירות לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית, הנוגדת את תקנת הציבור, או לעשות באפליקציה ו/או בשירות כל שימוש לרעה או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה האפליקציה ו/או השירות; וגם (2) לשלוח דואר זבל, דבר פרסומת או דואר שיווקי אחר (spam) שלא על פי דין; וגם (3) לפגוע או לשבש את פעולת האפליקציה ו/או השירות; וגם (4) לעקוף את האמצעים בהם משתמש הבנק על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; וגם (5) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, לרבות ומבלי למעט, באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ואחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה; וגם (6) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת בקשר לאפליקציה כל וירוס (virus), תולעת (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), וכל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים העשויים להזיק או שנועדו להזיק לפעילות האפליקציה; וגם (7) להפר הוראות תנאי שימוש אלה.

2.16.     הבנק רשאי לפנות אל המשתמש בכל עת על מנת לברר כל פרט בנוגע לשימוש בקשר עם האפליקציה ו/או השירות; המשתמש ישתף פעולה עם הבנק ויספק לבנק כל מידע הנדרש לו בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או השירות.

מידע נוסף על אבטחת המידע וכללי גלישה בטוחה ניתן למצוא בקישור הבא:
https://www.bankhapoalim.co.il/he/data-security


 

 

3.              העברת וקבלת כספים באמצעות האפליקציה (P2P)

3.1.        כללי

3.1.1.           לצורך קבלת/העברת כספים במסגרת האפליקציה, ככל שמשתמש נוסף מעוניין לעשות שימוש באפליקציה, יהא עליו להוריד את האפליקציה למכשיר התומך שברשותו ולהצטרף לשירות על ידי ביצוע הרשמה כמתואר לעיל.

3.1.2.           משתמש באפליקציה, ישלח הודעה באמצעות האפליקציה לנמען, כי הוא מעוניין להעביר לנמען כספים; על הנמען לאשר את ההודעה, על מנת לקבל את הכספים אותם המשתמש מבקש להעביר לו. נמען אשר אינו משתמש באפליקציה, יידרש להוריד את האפליקציה ולהצטרף לשירות. הכספים יועברו לחשבון הנמען, כפי שהוזן בעת שנרשם לשירות, ביום העסקים העוקב ליום העסקים שבו אישר הנמען את קבלת הכספים. אישר הנמען את קבלת הכספים במועד שאינו יום עסקים או לאחר סיום יום העסקים, יחשב אישור הנמען כאילו התקבל ביום העסקים הראשון שלאחר אותו מועד. אם הנמען לא הגיב להודעת המשתמש בתוך פרק זמן שייקבע מעת לעת על ידי הבנק או לחילופין דחה את קבלת הכספים, חשבונו של הנמען לא יזוכה וכרטיס החיוב של המשתמש (המשלם) לא יחויב.

3.1.3.           בקשת תשלום או דרישת תשלום אינן מהוות ראיה לקיומו של חוב בין הצדדים, ביצוע תשלום באמצעות האפליקציה לא ישמש ראיה לקיומו של חוב כלשהו ולא יוכל לשמש בבית משפט כראיה לקיומו של חוב אלא כראיה לביצוע תשלום בלבד

לעניין סעיף זה –

"יום עסקים" – כל יום למעט הימים שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים והם: יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, וכן למעט כל יום אחר שייקבע על-ידי המפקח על הבנקים, או על פי כל דין, כיום שאינו יום עסקים בנקאי.

"סיום יום עסקים" – בשעה 18:30 בכל יום עסקים ובשעה 14:00 בימי שישי וערב יום המוחרג מהגדרת "יום עסקים" למעט ערב יום שבתון, ערב פורים, ערב תשעה באב והיום שקדם לערב יום כיפור או בשעות אחרות אשר ייקבעו על ידי המפקח על הבנקים או אשר ייקבעו על פי כל דין.

3.1.4.           האפליקציה מאפשרת למשתמשים לקבל זיכויים מבתי עסק מסוימים איתם הבנק משתף פעולה. כך, במקרים בהם תהיה זכאי לקבל זיכוי מבית עסק מסוים (למשל, חברת ביטוח) אתו הבנק משתף פעולה, בית העסק ישלח לך הודעה ובמסגרתה תוכל לבחור (באמצעות קישור שיצורף להודעת בית העסק) לקבל את הזיכוי שמגיע לך מבית העסק באמצעות האפליקציה.

 

3.2.        תפיסת מסגרת

3.2.1.           בעת מתן הוראת העברת הכספים, כרטיס החיוב של שולח הכסף לא יחויב באופן מידי, אלא רק לאחר אישור העברת הסכום ע"י הנמען, סמוך למועד העברת הסכום על ידי חברת האשראי שהנפיקה את כרטיס החיוב ("המנפיקה"). בפרק הזמן שבין מתן הוראת העברת הכספים ועד לקבלת אישור הנמען כאמור – "תיתפס" מסגרת האשראי בחשבון כרטיס החיוב או בחשבון הבנק לפי העניין ו/או סוג הכרטיס.

3.2.2.           לאחר שהנמען יאשר את קבלת הכספים, יחויב חשבון כרטיס החיוב (או חשבון הבנק בשימוש בכרטיס חיוב מיידי) של השולח באופן סופי. במידה שהנמען לא יאשר את קבלת הכספים, ידחה את קבלתם או שלא יגיב לבקשת העברת הכספים בחלוף פרק הזמן הנדרש לאישור כספים, תשוחרר מסגרת האשראי (או שתמחק הפעולה בחשבון הבנק בשימוש בכרטיס חיוב מיידי), על ידי המנפיקה, לאחר לקבלת הודעת הדחייה מהנמען ובהתאם לזמן התגובה של המנפיקה.

 

 

3.3.        בקשת תשלום (P2P)

3.3.1.           המשתמש (יוזם הבקשה) ישלח לנמען, או לקבוצת נמענים (הודעה זהה לכלל חברי הקבוצה), בקשה לקבלת סכום כסף, ואם יאשר הנמען (אם אינו רשום לשירות, יזין את הפרטים הנדרשים לשם הצטרפות ותשלום) את הבקשה יועבר הסכום לחשבון הבנק של המבקש.

3.4.        העברת וקבלת כספים במסגרת קבוצה (P2P)

3.4.1.           משתמש שהוא היוזם של קבוצה לשם איסוף או העברה של כספים ("יוזם הקבוצה"), מתחייב לעשות שימוש בקבוצה ובכספים הנאספים למטרות חוקיות בלבד בהתאם לתנאי שימוש אלו.

3.4.2.           תשלומים יועברו על ידי חברי הקבוצה ("נמענים") לחשבון הבנק של יוזם הקבוצה, לפי הפרטים שהוזנו על ידו.

3.4.3.           יוזם הקבוצה יוכל באמצעות מכשירו, לייצא את בקשת ההצטרפות לקבוצה באמצעות משלוח מסרון SMS, או באמצעות אפליקציות צד-שלישי, בכפוף לקיום תנאי אותן אפליקציות צד-שלישי.

3.4.4.           נמען אשר נענה להזמנה יצורף לקבוצה ויהפוך לחבר בקבוצה. נמען אשר אינו רשום לשירות, יזין את הפרטים הנדרשים לשם הצטרפות לשירות והיענות להזמנה.  הצטרפות לקבוצה מותנית  בהסכמת חבר הקבוצה לתנאי שימוש אלו ולחשיפת פרטיו בפני יוזם הקבוצה ויתר חבריה.

3.4.5.           בקשה מאת יוזם הקבוצה תעמוד בתוקפה למשך שבעה (7) ימים ממועד שליחתה ("תקופת הבקשה"). בתקופת הבקשה חבר קבוצה יוכל לאשר או לדחות את התשלום ליוזם הקבוצה. אם חבר קבוצה דחה, או לחילופין לא אישר ולא דחה את בקשת התשלום עד לתום תקופת הבקשה, אותו חבר קבוצה לא יוכל לבצע את העברת הכספים.

3.4.6.           חבר קבוצה יוכל בכל עת לפרוש מהקבוצה.

3.4.7.           הבנק אינו ולא יהיה אחראי: (1) לפעולותיו של יוזם קבוצה או חבר קבוצה - היוזמה להקמת קבוצה ושליחת הודעות לחברים פוטנציאליים בקבוצה הנה באחריותו של יוזם הקבוצה בלבד; (2) לעסקת היסוד נושא בקשת התשלום בין חברי הקבוצה או לכל עסקה הנערכת או מתנהלת בין יוזם הקבוצה לחברי הקבוצה ובין כל אחד מאלה; (3) למשלוח ותוכן הודעה, מסרון SMS, מידע או מצג שיועברו מיוזם הקבוצה לחברי הקבוצה, או ממי מחברי הקבוצה ליתר חברי הקבוצה וליוצר הקבוצה וכן לשיחות בין יוזם הקבוצה לחבריה ובין חבריה, לרבות באמצעות מסרוני SMS ולרבות באמצעות אפליקציות צד שלישי (4) לכל נזק והוצאה ישירים ועקיפים העשויים להיגרם או שנגרמו ליוזם הקבוצה או לחבריה בשל מעשה ומחדל של מי מהם, בין אם נזקים אלו היו צפויים ובין אם לאו.

 

3.5.        חשוב לדעת (P2P)

3.5.1.           בעת קבלת בקשה לביצוע תשלום למשתמש אחר – עליך לוודא כי אתה מזהה ומכיר את שולח הבקשה וכן את מספר הטלפון ממנו הגיעה בקשת התשלום; אין להעביר כספים ותשלומים למספר טלפון או מבקש שאינו מוכר ומזוהה בעת קבלת בקשת התשלום;

3.5.2.           בעת קבלת תשלום ממשתמש אחר – עליך לוודא כי הפרטים הרלוונטיים שלך באפליקציה הנדרשים לצורך קבלת התשלום (למשל, פרטי חשבון הבנק המוזנים באפליקציה), הינם מדויקים.

3.5.3.           בעת שליחת תשלום – השולח יוודא כי מספר הטלפון אליו מועבר הכסף הנו מספר טלפון אמיתי תקף ומשויך לאדם אליו הוא מבקש להעביר את הכסף. הבנק יזכה את חשבון הבנק של האדם אשר מספר הטלפון שלו נרשם באפליקציה על ידי הנמען ולעניין זה יראו במספר הטלפון כאמור "קוד זיהוי ייחודי" כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019.

3.5.4.           סכום ההעברה המצטבר ליום מוגבל לסך של שלושת אלפים ושש מאות (3,600) ש"ח; סכום ההעברה החודשית המצטבר מוגבל לסך של שנים עשר אלף (12,000) ש"ח; הסכום אותו ניתן לקבל באמצעות bit בשנה קלנדרית מוגבל לסך חמישים אלף (50,000) ₪ (לרבות קבלת כספים במסגרת איסוף בקבוצה). לקוח שחרג ממגבלת העברות כספים ו/או קבלת כספים לא יוכל בצע העברה נוספת ו/או לאשר קבלת כספים נוספת עד למועד בו נסתיימה ההגבלה (חודשית או שנתית). סכומים אלו עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, לרבות באמצעות מתן הודעה בתנאי שימוש אלו או באפליקציה.

3.5.5.           ייתכן שמנפיק כרטיס החיוב באמצעותו המשתמש משלם את הכסף המועבר באפליקציה והבנק אצלו מנוהל החשבון המזוכה (בו יתקבל הכסף) יגבו עמלות ותשלומים בגין השימוש בכרטיס החיוב וזיכוי החשבון המזוכה, בהתאם לתעריפים המוסכמים בינם לבין המשתמש. כמו כן, ייתכן שיחולו על המשתמש חיובים על ידי צדדים שלישיים בגין השימוש ברשת האינטרנט, ברשת הסלולארית ובאפליקציות צד שלישי באמצעותם המשתמש מעביר את בקשותיו לקבלת תשלומים או הודעותיו בעניין העברת תשלומים. הבנק לא יישא בכל תשלום שהמשתמש ישלם לגורמים אלו ולכל צד אחר, בקשר לאפליקציה, לשירותים הניתנים באמצעותה או בכלל.

 

 

4.              תשלומים בבתי עסק (P2B)

4.1.        כללי

4.1.1.           בעת תשלום בבית עסק, כרטיס החיוב של המשלם יחויב עם קבלת אישור מנפיק כרטיס החיוב.

4.2.        QR

4.2.1.           משתמש אשר מעוניין לשלם בבית עסק באמצעות שירות ה-QR, יעשה זאת באמצעות סריקת קוד QR ייעודי, ע"י הזנת מספר טלפון נייד אליו תשלח בקשת התשלום, או בכל דרך אחרת שתאפשר האפליקציה.

4.3.        bitcom

4.3.1.           שירות bitcom, מאפשר לך, באמצעות שיתופי פעולה של bit עם מגוון בתי עסק בישראל, לבצע עסקאות בערוצים מקוונים של בתי עסק אלו, זאת באמצעות כפתור ייעודי שיופיע על גבי הערוצים המקוונים של בית העסק (כמו אתר האינטרנט, אפליקציה וכל ערוץ שירות אחר, לפי בחירתו של בית העסק).

4.3.2.            עיסקה בבתי העסק באמצעות שירות bitcom, מתבצעת באמצעות הצפנת פרטי כרטיס החיוב ל"טוקן" מאובטח והעברתו לסולק של בית העסק, לפיכך עסקה כאמור זהה  לעסקה בכרטיס החיוב.

4.3.3.            ביצוע עיסקה בבית עסק באמצעות שירות bitcom, יתבצע בכפוף למגבלות ולתנאים שחלים בין הבנק ובין בית העסק, כפי שיחולו מעת לעת. בין היתר, תשלום שיבוצע לבית עסק באמצעות שירותי האפליקציה עשוי להיות כפוף למגבלות ביחס לסכום ולהיקף העסקאות שניתן לבצע. במקרה בו משתמש יבקש לבצע תשלום לבית עסק באמצעות האפליקציה בסכום ובהיקף העולה על המגבלות לביצוע עסקה כאמור, הבנק יהיה רשאי בהתאם לשיקול דעתו לסרב לאפשר תשלום באמצעות האפליקציה.

4.4.        שירותי "ארנק ביט"

4.4.1.           שירותי "ארנק ביט" מאפשרים להשתמש באפליקציה לצורך ביצוע עסקאות בבתי עסק באמצעות כרטיס החיוב שפרטיו מוזנים למכשיר התומך, בין אם באמצעות הצמדת המכשיר התומך למסוף בית העסק  Near Field Communication)) או בין אם באופן אחר (להלן: "ארנק ביט").

4.4.2.           לצורך קבלת שירותי ארנק ביט, על המשתמש להצטרף באופן יזום לשירות, ולהגדיר בהתאם את כרטיס החיוב שישמש את המשתמש ככרטיס ברירת המחדל לשימוש בשירותי ארנק ביט. כרטיס החיוב שיבחר לשימוש בארנק ביט ישמש גם ככרטיס הראשי באפליקציה (בהתאם להוראות סעיף 2.3 לתנאי שימוש אלו לעיל).

4.4.3.           עם רישומך לארנק ביט, כרטיס החיוב שלך יקבל מספר "טוקן" מאובטח שישמר בארנק ביט ואשר יועבר למסוף בית העסק לצורך סליקתו על ידי סולק בית העסק במועד ביצוע העסקה. לפיכך עסקה שבוצעה בארנק ביט הינה זהה לעסקה בכרטיס החיוב. בהתאם, השימוש בכרטיס חיוב באמצעות ארנק ביט כפוף גם להסכם הנפקת כרטיס החיוב ולתנאי השימוש של מנפיקת כרטיס החיוב, אשר יחולו בין המשתמש ובין המנפיקה של כרטיס החיוב ובכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להסכם כרטיס החיוב, האמור בהסכם כרטיס החיוב יגבר

4.4.4.           שירות ארנק ביט יתאפשר רק עבור כרטיסים מאושרים, והשימוש בהם במסגרת ארנק ביט יעשה בהתאם לתנאי הסכם הנפקת כרטיס האשראי או החיוב ו/או תנאי השירות החלים על כרטיס האשראי ו/או החיוב, כפי שאלו נקבעו מול המנפיקה הרלוונטית. אין בתנאי השימוש כאן כדי ליצור מצג ו/או להטיל אחריות על הבנק ביחס לאפשרות או להיעדרה של האפשרות לעשות שימוש בארנק ביט ביחס לכרטיס שאינו מאושר. "כרטיס מאושר" – כרטיס חיוב כמשמעו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, שהמנפיק אישר את רישומו לשימוש בארנק ביט.

4.4.5.           שירותי ארנק ביט ניתנים למכשירים התומכים בשירות בלבד, ואינו מאפשר שימוש באפליקציה כארנק דיגיטלי במכשירים שאינם תומכים בשירות, לרבות מכשירים מבוססי מערכת הפעלה iOS. אין בתנאי שימוש אלו כדי ליצור מצג ו/או להטיל אחריות על הבנק ביחס לאפשרות או להיעדרה של האפשרות לעשות שימוש בארנק ביט במערכות הפעלה בטלפונים או מכשירים חכמים שאינם תומכים או מאפשרים תמיכה בשירות ארנק ביט.

                        "מכשיר תומך" – מכשיר תקשורת חכם, כגון טלפון סלולארי, התומך בדרישות הטכנולוגיות הנדרשות לצורך הפעלת שירות ארנק ביט.

4.4.6.           התשלום בבית העסק באמצעות ארנק ביט עשוי לדרוש אישור להשלמת כל פעולת תשלום בבית עסק באמצעות אישור של המשתמש. המשתמש יפעל על פי הוראות האפליקציה וארנק ביט כדי לאפשר את השלמת פעולת התשלום, ככל הנדרש, ובין היתר האפליקציה תבקש מן המשתמש את אישורו להשלמת העסקה וביצוע התשלום באמצעות ארנק ביט.

האפליקציה עשויה להקפיץ באופן יזום הודעה מותאמת הכוללת את ההוראות הנדרשות לצורך אימות והשלמת פעולת התשלום בבית העסק.

4.4.7.           לצורך מתן שירותי ארנק ביט, הבנק עשוי להעביר את פרטיו של המשתמש, לרבות פרטים אישיים ופרטי כרטיס החיוב, לצדדים שלישיים אשר מעניקים שירותי תמיכה לבנק לצורך מתן שירות ארנק ביט ו/או אשר אישורם נדרש לצורך מתן שירות ארנק ביט ו/או למתפעלות כרטיס החיוב המאושר. ייתכן כי חלק מהצדדים השלישיים כאמור מצויים מחוץ לישראל. העברת המידע לצדדים אלו תתבצע לצורך מתן שירות ארנק ביט בלבד, בהתאם לסעיף 6.8 שלהלן ובכפוף לכל דין.

4.4.8.           בכפוף לכל דין, הבנק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את שירותי ארנק ביט ללקוח קיים. במקרה כזה, ובכפוף לכל דין, הבנק ישלח ללקוח הודעה בת 45 ימים על כך מראש.

4.4.9.           הבנק רשאי להפסיק את השימוש בארנק ביט, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו ומבלי למסור הודעה על כך מראש, בכל מקרה בו: (1) המשתמש הפר את תנאי השימוש  בארנק ביט; (2) המשתמש מסר פרטים שגויים במתכוון במועד ההרשמה לשירות ארנק ביט; (3) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבנק או בשירות ארנק ביט או בפעילותה התקינה של האפליקציה ו/או בבית עסק ו/או בכל צד ג' כלשהוא; (4) כאשר כרטיס החיוב של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בכל דרך שהיא ומבכל סיבה שהיא; (5) בהתאם לכל הוראה מחייבת אחרת על פי דין, לרבות הוראות כל רשות רגולטוריות ו/או בית משפט, לפי העניין.

4.4.10.       המשתמש מאשר למנפיקת כרטיס החיוב (או מי מטעמה) להעביר לביט את פרטי העסקאות אשר בוצעו באמצעות תשלום בשירות ארנק ביט לצורך הצגת עסקאות אלו למשתמש כחלק מפירוט העסקאות באפליקציה. מובהר כי מידע כאמור יוצג בהתאם ועל בסיס המידע אשר יועבר לבנק ממנפיקת כרטיס החיוב והבנק אינו אחראי לתוכן המידע, דיוקו ומהימנותו. 

4.4.11.       השימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק ביט, זהה לשימוש בכרטיס חיוב בבית עסק באופן פיזי, ואולם: יתכן ובתי עסק מסוימים יאפשרו ביצוע עסקאות בכרטיסים מאושרים באופן פיסי בלבד (כרטיס הפלסטיק). כמו כן, יתכן ובבתי עסק המעניקים הנחה ו/או הטבה במעמד הקניה בשימוש בכרטיס מאושר המשויך למועדון לקוחות, מימוש ההנחה או ההטבה יתאפשר רק בביצוע הרכישה באמצעות כרטיס החיוב הפיסי (כרטיס הפלסטיק). יבואר, כי הבנק אינו צד ואינו אחראי לכל טענה ו/או דרישה ביחס למימוש הנחות ו/או הטבות הניתנות בכרטיס חיוב המשויך למועדון לקוחות כזה או אחר במסגרת השימוש בכרטיס חיוב מאושר בארנק ביט.

4.4.12.       אין באמור בתנאי השימוש כאן כדי לגרוע מכל דין וכל אחריות או חובה העשויה לקום בין המשתמש ובין מנפיק כרטיס החיוב ואין באמור כדי להטיל אחריות על הבנק ביחס לכל שימוש בכרטיס החיוב, לרבות ביחס לחובות המוטלות על פי דין על מנפיק כרטיס החיוב ו/או על המשתמש במצבים של "שימוש לרעה" בכרטיס החיוב או ביחס לביטול עסקה ו/או ביחס ל"כשל תמורה" בעסקה, כהגדרתם של כל אלו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט – 2019. הוראות תנאי השימוש באפליקציה יחולו במלואן על שירות ארנק ביט, בשינויים המחויבים בלבד ובכפוף להוראות כל דין.

4.4.13.       בכפוף לכל דין, הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק או הוצאה שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו, בשל פגם בביצוע עסקאות באמצעות ארנק ביט, ובלבד שהנזק לא נגרם כתוצאה מרשלנות הבנק.

4.4.14.       מובהר שהבנק אינו מתחייב לביצוע הוראות תשלום, אלא להעביר את ההוראה לביצועה, בהתאם לבקשת הלקוח לבית העסק (ודרך בית העסק למנפיק ולסולק).

לפרטים נוספים על שירות ארנק ביט זמינים בקישור הבא: https://www.bankhapoalim.co.il/he/node/1246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.              bitcard

5.1.        האפליקציה תאפשר הפניה של משתמש רשום באפליקציה אל חברת כאל לצורך הגשת בקשה להנפקת כרטיס חיוב "bitcard" המונפק על ידי חברת כאל ובאחריותה ("bitcard"). למען הסר ספק, הבנק אינו מנפיק של כרטיסי bitcard. 

5.2.        הגשת בקשת הנפקת הכרטיס תתבצע באופן דיגיטלי, באזור ייעודי אשר מנוהל מתוחזק ומתופעל על ידי חברת כאל, ובמסגרתו המשתמש יתבקש להזין פרטים אשר יידרשו על ידי חברת כאל לצורך בחינת בקשת המשתמש. שיקול הדעת לקבלת החלטה בעניין בקשת המשתמש להנפקת bitcard הינו של חברת כאל ולבנק לא יהיה כל חלק בקבלת החלטה בדבר הנפקת הכרטיס כאמור.

5.3.        לצורך בחינת בקשת המשתמש להנפקת bitcard כאמור, המשתמש מאשר לבנק להעביר לחברת כאל את מספר תעודת הזהות והטלפון הנייד של המשתמש ואת פרטי חשבון הבנק של המשתמש כפי שמעודכן באפליקציה.

5.4.        ככל שבקשת המשתמש תאושר על ידי חברת כאל, השימוש בbitcard יהיה כפוף לתנאי הסכם הנפקת כרטיס האשראי של חברת כאל.

5.5.        עם אישור והנפקת ה-bitcard על שם המשתמש, פרטי ה-bitcard יעודכנו באופן אוטומטי ככרטיס הראשי באפליקציה וכרטיס ברירת המחדל של המשתמש לצורך שימוש בשירותי האפליקציה (לרבות ארנק ביט), וזאת אלא אם המשתמש יבחר אחרת, בהתאם להוראות המופיעות באפליקציה להחלפת הכרטיס הראשי.

5.6.        ככל שמשתמש בחר לעדכן את פרטי ה-bitcard באפליקציה, פירוט העסקאות של המשתמש בכרטיס ה bitcard כמו גם ממוצע חיובים חודשי והצגת תנועות ועסקאות בכרטיס יוצגו למשתמש במסגרת האפליקציה.

5.7.        מובהר כי אף במקרה של הפסקת השימוש באפליקציה ו/או בשירות ארנק ביט ו/או הסרת כרטיס ה-bitcard ככרטיס ראשי באפליקציה כאמור לעיל, המשתמש יוכל להמשיך לעשות שימוש בbitcard- גם שלא במסגרת שירותי האפליקציה, והכל בכפוף לתנאי הסכם ההנפקה מול חברת כאל.

5.8.        אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל הוראה בתנאי השימוש באפליקציית bit והשירותים אלו ביחס לשימוש בכרטיס bitcard תחת האפליקציה ובשירותי ארנק ביט. האמור בתנאי השימוש יחול בהתאמה גם על השימוש בכרטיס bitcard באפליקציה ובשירותי הארנק.

 

6.            הגנת הפרטיות - מידע והשימוש בו

6.1.        הפרטיות שלך חשובה לנו ואנו משתדלים לאפשר לך רמת שליטה גבוהה ביחס למידע האישי שלך וניהולו. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באפליקציה נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת כדלהלן המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון, משום שבעצם השימוש באפליקציה הנך מאשר ומסכים לתנאיה.

6.2.        הוראות סעיף 6 להלן יחולו ביחס למידע (לרבות מידע "אישי") שיימסר לבנק באמצעות האפליקציה אשר יימסר בעת ההרשמה לאפליקציה או ייאסף במהלך השימוש בשירותי האפליקציה או כל מידע נוסף שהבנק יקבל על המשתמש מצדדים אחרים כמפורט בתנאי שימוש אלו, כגון, אך לא רק: ממשתמשים אחרים באפליקציה, רשויות ואפליקציות צד שלישי, מנפיקות או מתפעלות כרטיסי החיוב שהזנת לאפליקציה (להלן ביחד: "המידע"). מידע כאמור ייכלל ויישמר במאגרי המידע של הבנק או מי מטעמו.

6.3.        הבנק מיישם נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע האישי אודות משתמשים הנמצא בחזקתו, ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. עם זאת, על משתמשים לשים לב כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, והבנק אינו יכול להבטיח באופן מוחלט כי גישה או שימושים לא מורשים לא יתרחשו.

6.4.        ככלל, משתמש אינו מחויב למסור לנו מידע (לרבות מידע "אישי"), אלא אם ציינו בפניו אחרת ו/או אם נדרש על פי דין, אולם אם המשתמש אינו מסכים לכך, ישנם שירותים שלא ניתן יהא לקבלם במסגרת האפליקציה. הנך מסכים ומצהיר בזאת שמידע אישי.  שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המקוונים ולמטרות הנוספות המפורטות בסעיף זה, ובשימושך בשירות ובאפליקציה, הנך מאשר אף את הוראות סעיף 6 זה ואת איסוף, עיבוד ושמירת המידע כמפורט בו.

6.5.        המשתמש מאשר לבנק, לרבות באמצעות צדדים שלישיים כמפורט להלן, להשתמש ולעבד מידע אישי אודות המשתמש, למטרות הבאות:

6.5.1.           מתן שירותים למשתמש באמצעות האפליקציה ולשם ניהול היחסים בין הבנק לבין המשתמש.

6.5.2.           בדיקת בקשות לקבלת שירותים וקבלת החלטות בקשר עם השירותים, היקפם ואופן נתינתם.

6.5.3.           ניהול סיכוני אשראי, ובכלל זה ניתוח ודירוג סיכון אשראי, וכל ניהול סיכונים אחרים, כגון איתור ומניעת הונאות או מניעת שימוש לרעה בשירותים, ניטור פעולות על פי הדין ובכלל זה על פי דין זר וכדומה.

6.5.4.           לצרכי בקרה ואבטחת מידע של האפליקציה והשימוש בה, כגון לצורך אימות זהותך בעת התחברות לחשבונך או בבקשה לביצוע עסקה באמצעות ארנק ביט, וכן לאיתור ומניעת פעילות העלולה לסכן את האפליקציה.

6.5.5.           שיפור השירות למשתמש ולמשתמשים נוספים, ובכלל זה פיתוח מוצרים ושירותים חדשים והצעתם ללקוחות הבנק ו/או משתמשי האפליקציה.

6.5.6.           לשלוח לך הודעות שירות לגבי השירותים (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות-פוש – Push Notifications או הודעות SMS), למשל, ומבלי למצות, על מנת לעדכן אותך על כך שהועברו לך כספים באמצעות האפליקציה (שירותי P2P) . הנך יכול לסרב לקבל הודעות מסוג זה, כאמור, ואולם יבואר כי סירוב עשוי להשפיע על אפשרותך לקבלת שירותים בביט, לרבות על האפשרות לבצע העברות כספים וקבלת כספים באמצעות שירותי P2P .

6.5.7.           לשם עריכת פילוחים ובחינות סטטיסטיות.

6.5.8.            על מנת לנתח את המידע והפעולות שלך במסגרת השימוש בשירותים, אפיון הרגלי שימוש בשירותים והרגלי צריכה והעדפות לצורך מיקוד מידע שיווקי והודעות פרסומת, וכדי לשלוח לך הודעות מותאמות אישית בערוצים השונים, לרבות משלוח דיוור ישיר..

6.5.9.           על מנת לשלוח לך מידע, פרסומים והצעות אשר יותאמו לך באופן אישי, בין היתר, על בסיס השימוש שלך בשירותים.

6.5.10.       כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בשירות ובאפליקציה, הצעות חדשות, עדכונים בנוגע לשירותים וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, או באופן מקוון, בהתאם לדין;

6.5.11.       לאכוף את תנאי השימוש או כל הסכם אחר, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של תנאי השימוש;

6.5.12.       לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בכל תרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן לצורך טיפול בבעיות טכניות או טיפול בכל תקלה ו/או תלונה ו/או בקשה של המשתמש הקשורה למתן השירותים באפליקציה;

6.6.        הבנק עשוי להעביר באופן שוטף או מעת לעת, מידע אודות משתמש, ככל הנדרש כדי לממש את מטרות השימושים שלעיל וזאת לגורמים שהינם:

6.6.1.           צדדים שלישיים המצויים בארץ ובחו"ל המספקים לבנק שירותים ובכלל זה גם שירותי ענן, מחשוב, תפעול ותקשורת לצורך קבלת השירותים - ספקי השירותים יהיו רשאים להחזיק את המידע, לאחסן אותו ולעשות בו שימוש לצורך אספקת השירותים על ידם;

6.6.2.           למי שעל פי דין, לרבות על פי דין זר והוראות בנק ישראל, הבנק מחויב למסור לו את המידע, לרבות לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;

6.6.3.           למערכות סליקה של אמצעי תשלום, נכסים פיננסיים ומידע, לרבות מתפעלות ו/או מנפיקות כרטיסי החיוב או מותג כרטיס החיוב (הסכימה הבינלאומית) ולצדדים נגדיים לפעולות או עסקות, בין שהם צד אמצעי או צד סופי;

6.6.4.           לתאגיד חדש או אחר, אם הבנק או כל חברה אחרת מקבוצת הבנק יארגן את פעילותו במסגרת תאגידית אחרת וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של צד שלישי;

6.6.5.           לגופים נמחים - במקרה של המחאה או שעבוד על ידי הבנק או לצורך ביצוע המחאה או שעבוד כאמור.

6.7.        הבנק רשאי להיעזר בשירותים ובכלים של צדדים שלישיים על מנת לעבד את המידע האישי על אודותיך, לרבות לצורך איסוף וניתוח מידע, ולהעביר ולשתף עם צדדים שלישיים מידע כזה בהתאם לשיקול דעתו של הבנק, למטרות המפורטות בתנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות לעיל ולהלן, ובכפוף להם.

6.8.        המידע הנאסף ומעובד על ידי הבנק, כמפורט לעיל עשוי להישמר במאגרי מידע של הבנק ו/או במאגרי מידע של צדדים שלישיים המעניקים לבנק שירותים, המצויים בישראל ובמדינות אחרות בעולם. לתשומת ליבך, הבנק רשאי להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה. ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל או באיחוד האירופי, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי הצדדים השלישיים להם אנו מעבירים את המידע מגינים על פרטיותך ושומרים על המידע האישי אודותיך.

6.9.        שימוש במידע על ידי צדדי שלישיים.

6.9.1.           באפליקציה נעשה שימוש בקובצי cookies, tags, pixels ודומיהם (להלן יחד יכונו: "cookies"). קבצים אלו הינם טכנולוגיות הנשלחות למכשיר עמו אתה עושה שימוש באפליקציה ומאחסנות עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי. ה- cookies בהם הבנק עשוי לעשות שימוש מסייעים לבנק: לזהות את מכשירך על מנת ללמוד על השימוש שהנך עושה באפליקציה; לאפשר לך ממשק ידידותי בעת השימוש באפליקציה; לצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו. הבנק נעזר באפליקציה בכלים של צדדים שלישיים, כגון מוצרי Google  ו- Facebook, לניתוח השימוש באפליקציה ולצרכי פרסום מותאם. נעשה שימוש ב,Google Firebase וכן ב- Google Tag Manger לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועה והפעילות באפליקציה, וכן בשירותי התאמה אישית של מודעות על-ידי הכלי Google Signals, למשתמשי Google, שבחשבונם מופעלת האופציה להתאמה אישית של מודעות ("Ads Personalization"), אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא:  https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=iw

כלים אלו משמשים את הבנק גם לצרכי פרסום ו- remarketing  באפליקציה וברחבי הרשת (בעזרת AdWords) אשר עשוי להיות מותאם להעדפותיך על בסיס מאפייני פעילותך באפליקציה. הבנק עושה שימוש גם בדיווח על הופעות ברשת המדיה של Google  וכן בדיווח על דמוגרפיה ותחומי עניין ב-Analytics. כמו כן נעשה שימוש ב- Facebook Pixel לצורך פרסום מותאם ברשתות המדיה.

בהפעלת כלים אלו באפליקציה, החברות המספקות את הכלים (Google  ו- Facebook) עושות שימוש ב- cookies שלהן לזיהוי מכשירך ולאיסוף מידע כגון כתובת ה IP שלך, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנך גולש ומאפייניו, פעילותך באתרים ובאפליקציה, בעמודים בהם צפית ועוד. ה- cookies עשויים לאפשר להן לזהות את מכשירך אף לאחר היציאה מהאפליקציה. המידע הנאסף על ידן עשוי להשמר במאגרי המידע של החברות מחוץ לישראל.

ככל שתבקש ללמוד אודות השימוש שחברות אלו עושות ב cookies שלהן ובמידע הנאסף באמצעותם, תוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהן. לנוחיותך, מצורפים הקישורים הבאים:

https://www.facebook.com/policies/cookies

https://policies.google.com/technologies?hl=en

בקישורים אלו תוכל למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לך לניהול השימוש ב cookies שלהן, ובכלל זה לבחור שלא יעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתך (opt out), למשל באמצעות האתרים הבאים:

http://www.aboutads.info/choices /

http://www.youronlinechoices.eu /

Google ו- Facebook מציעות בקישורים המפורטים לעיל אפשרויות לשינוי העדפות ה cookies בכלים המופעלים על ידן.

אתרים ויוזמות שונות ברחבי האינטרנט מציעים גם הם מידע וכלים שונים לניהול ושליטה על cookies, כגון:

http://www.aboutads.info/choices /

http://www.youronlinechoices.eu /

6.10.     קישורים ומוצרים של צדדים שלישיים. בכפוף לדין החל, האפליקציה עשויה לכלול קישורים (לינקים) לעמודים חיצוניים המופעלים על ידי צדדים שלישיים, בין אם באמצעות באנרים הניתנים להקלקה או כ"כפתור" באפליקציה או בכל אופן אחר בהתאם לטכנולוגיה העדכנית בה ייעשה שימוש בהתאם לדין. הנך אחראי באופן בלעדי לכל פעילות ו/או לקשריך עם צדדים שלישיים כאמור. לבנק אין כל מעורבות, שליטה או אחריות בקשר עם מוצרים או שירותים אלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי הם כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים. לכן, מומלץ לקרוא בעיון את תנאי השימוש והפרטיות של אתרים ושירותים אלו לפני תחילת השימוש בהם. בכל שאלה או תלונה בנוגע למקור צד ג׳ או כל תכני צד ג׳, עליך לפנות למקור צד ג׳ באופן ישיר והבנק לא יישא בכל אחריות בשל כך.

6.11.     שמירת מידע בסיום ו/או הקפאת השירותים. במקום בו המשתמש הפסיק לקבל את שירותי האפליקציה מכל סיבה שהיא, הבנק רשאי לשמור מידע לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות זו, לרבות ומבלי למצות מידע אישי שנמסר על ידך במהלך תקופת השירותים, לרבות פרטים אישיים ו/או מידע ביחס לעסקאות ו/או העברות וקבלות כספים שבוצעו באמצעותך עובר לסיום השירות. הבנק יהא רשאי להעביר מידע כאמור לידי צדדים שלישיים בהתאם לדין, לאמור במדיניות פרטיות זו ו/או בכפוף להוראת רשות מוסמכת שניתנה על פי דין.

6.12.     ככלל, באפשרותך לעיין במידע האישי אותו אנו שומרים לגביך באמצעות פנייה אלינו דרך פרטי ההתקשרות בטלפון 6428*

6.13.     הסרה. תוכל לבחור שלא לקבל מאתנו הודעות המכילות מסרים פרסומיים או הודעות אחרות בנוגע לשירותים, באמצעות לחיצה על קישור הסרה כפי  שיופיע בהודעות ובהתאם לדרוש בדין. כמו כן, תוכל להסיר את האפשרות לקבלת הצעות בהתאמה אישית, באמצעות מסך ההגדרות באפליקציה. לתשומת לבך, אף אם תבחר שלא לקבל מאתנו את ההודעות הפרסומיות או שיווקיות או הצעות מותאמות אישית, נוכל לשלוח הודעות בעלות אופי שירותי ו/או תפעולי הנדרשים לצורך מתן השירותים באפליקציה.

6.14.     אם אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי אודותיך שמצוי אצלנו, ניתן לפנות אלינו דרך פרטי התקשרות כאמור, ופנייתך תבחן בהתאם לדין.

6.15.     שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין במידע, נבקש כי יצורפו הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.

6.16.     בעת הורדת האפליקציה רשאי המשתמש לאשר, או לדחות, קבלת הודעות (push notifications"") במכשיר בו מותקנת האפליקציה; הודעות אלו יכללו מעת לעת גם דברי פרסומת מאת הבנק. ניתן לחסום קבלת הודעות אלו בכל עת באמצעות חסימת שירות הההודעות (push notifications"") במערכת ההפעלה של המכשיר בו מותקנת האפליקציה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הוראות אלו אינן חלות על שימוש בשירותי ארנק ביט. למען הסר ספק, אי הסכמת המשתמש לקבלת הודעות מסוג push notifications, לא יאפשר קבלת שירותי ארנק ביט.

מידע נוסף אודות דיני הגנת הפרטיות בישראל וזכויותיך ביחס למידע אישי שלך, תוכל למצוא באתר הרשות להגנת הפרטיות בכתובת:https://www.gov.il/he/Departments/the_privacy_protection_authority .

 

7.              זכות הבנק להגביל או לשנות את השירותים בעתיד

7.1.        בכפוף לכל דין ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15 להלן, הבנק רשאי להגביל ו/או לשנות את השירות והאפליקציה בהגבלות נוספות ללא חובה לנמק החלטה זו. לדוגמא, הבנק רשאי להגביל את סכום ההעברות וקבלת הכספים באמצעות שירותי ה-P2P אפליקציה (הגבלות שעתיות, יומיות, שבועיות וכן הלאה), ו/או את סכום והיקף העסקאות שניתן לבצע באמצעות שירותי ה-Bitcom ו/או לשנות את תנאי השימוש בשירותי ה-P2P, ה--Bitcom ו/או ארנק ביט או להוסיף עליהם מגבלות נוספות, ועוד.

 

8.              עשיית שימושים חוקיים בלבד באפליקציה ובשירותים

8.1.        בעת שימוש באפליקציה בשירותי האפליקצייה חלה על המשתמש החובה לפעול לפי כל דין, ובכלל זה, דיני המס במדינת ישראל, פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה; בנוסף, חלה על מקבל הכספים החובה להפיק ולמסור למשלם את כלל המסמכים המתאימים והנוגעים לביצוע התשלום כגון, חשבון עסקה, חשבונית וכיוצא באלה.

 

9.              מחיקת האפליקצייה בסיטואציה של החלפת מכשיר תומך

9.1.        ככל שהמשתמש יבחר להחליף את המכשיר התומך, למכרו או להעבירו לאחר ו/או לשנות מספר מנוי סלולארי, יש למחוק את האפליקציה מהמכשיר התומך. ניתן להוריד את האפליקציה שוב לשימוש, בכפוף לבצוע הליך הצטרפות ורישום מחודש, כמפורט לעיל.

10.          ביטול פעולות שבוצעו באפליקציה

10.1.     מובהר שלא ניתן לבטל או לשנות עסקה שבוצעה באמצעות האפליקציה והשירותים.

11.          אחריות

11.1.     הבנק לא יהיה אחראי ולא יוחזק כמי שידע או שהיה עליו לדעת לגבי עסקה אשר לגביה נשלח תשלום או בקשת התשלום ("עסקת היסוד"); כמו כן, הבנק אינו אחראי ולא יהיה אחראי למוצר ו/או לשירות נשוא עסקת היסוד, לרבות, בכפוף לכל דין (וכן בכפוף ליכולתו של הבנק להפסיק את ביצוע הוראת התשלום באמצעות ביט) בקשר עם דרישה של המשתמש מהבנק לביטול או להחזר התשלום אשר שולם על ידו, באמצעות האפליקציה. בכל מקרה בו לא סופק למשלם שירות או מוצר, או שאלו סופקו בחלקם, או שסופקו שלא לשביעות רצונו של המשלם - על משלם הכספים לפנות ישירות למקבל הכספים על מנת להסדיר את קבלת התמורה או התשלום. בנוסף, יוכל המשלם לפנות לחברת האשראי (מנפיקת כרטיס החיוב המשמש לתשלום באמצעות האפליקציה), בקשר עם טענות הנוגעות לעסקת היסוד.

11.2.     בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הבנק רשאי לבדוק את עצם קיומן של עסקה או עסקאות בגינן בוצע תשלום באמצעות האפליקציה, תנאיהן, הכרוך בהן, או הנוגע להן, במישרין או בעקיפין. כמו כן, ובכפוף לכל דין, לא תחול על הבנק אחריות בקשר לאי-אספקתם (לרבות זמן אספקתם), כמותם, טיבם או איכותם של המוצרים או השירותים שיירכשו בבתי עסק באמצעות האפליקציה, והבנק לא יהיה חייב לנקוט בצעדים כלשהם נגד בתי העסק בקשר לטענות האמורות לעיל, והכל בכפוף להוראות חוק שירותי תשלום, התשנ"ט-2019, וככל שלא נקבע אחרת בחוק .

11.3.     השימוש בשירות כפוף לדין. בעצם ההצטרפות לשירות המשתמש מוחזק כמי שעושה בו שימוש לפי דין וכמי שהתקשר בעסקת יסוד נושא השירות לפי דין.

11.4.     יש לנקוט בשיקול דעת מתאים בעת השימוש בשירות. כל מערכת ממוחשבת ורשת תקשורת סובלת לעתים מתקלות. השימוש בשירות חשוף לסיכונים הטבועים במערכת ממוחשבת ובמערכות תקשורת. הבנק עושה כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר למשתמש להמשיך ליהנות מהשירות בכל עת. על אף האמור, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים.

11.5.     לפיכך, בכפוף לכל דין, הבנק יהיה פטור מאחריות לכל נזק, הפסד והוצאה כלשהם או לשיבוש במידע, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן שירותי תקשורת שיבושים ותקלות אחרות בקווי תקשורת או זמינותן וזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, שיבושים במידע ובנתונים או תקלות אחרות שאינן בשליטת הבנק והבנק לא יכול היה למנען במאמץ סביר.

11.6.     מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 20 להלן לעניין אחריות הבנק לפגמים בביצוע פעולת תשלום.

12.          שירותי SMS ושירותים מקוונים

12.1.     הצטרפות לשירות והשימוש בו, הנו באמצעות מספר מנוי סלולארי – מספר זה משויך למכשיר טלפון סלולארי המוחזק על ידי המשתמש, בשליטתו ובבעלותו (לעיל ולהלן: "המכשיר") ותומך בשירותי קבלה ומשלוח של מסרונים (SMS) וכן בהפעלה של פרוטוקול גלישה אינטרנטית באמצעות רשת הסלולר ובאמצעות wi-fi. מובהר בזאת כי ספקי התקשורת המספקים למשתמש את שירותי המסרונים או פרוטוקול הגלישה וכן ספקים נוספים המתפעלים את השירות, יהיו חשופים למידע נשוא השירות המועבר באמצעותם. לפיכך, בהסכמה לתנאים אלו או בעצם השימוש באפליקציה - המשתמש מבקש להצטרף להסדר קבלת מידע באמצעות משלוח וקבלת מסרונים (SMS) או באמצעות פרוטוקול גלישה אינטרנטי. מסרון (SMS) עשוי להתקבל על ידי משתמש באפליקצייה גם בימי שבת וחג.

13.          קניין רוחני

13.1.      מלוא זכויות היוצרים והבעלות באפליקציה, בשירות ובמידע הנכלל בהן או המסופק באמצעותן הנם ויוסיפו להיות בכל עת קניינו של הבנק. הסימנים המופיעים באפליקציה, בשירות הם סימני מסחר קנייניים של הבנק בין אם אלו רשומים ובין אם לאו; אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה. האפליקציה בכללותה, כולל השירות וכל המידע המופיע בהן, התוכנה שעליה מבוססת האפליקציה, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האפליקציה מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS), ואינם מותאמים לצרכיו של משתמש ספציפי או לשם פעולה מסוימת. חל איסור על כל פעולה של שכפול, צילום, הדפסה או שימוש בפלט מתוך האפליקציה לצורך הפצה או פרסום או לשם מסחר באלו בכל דרך שהיא; כמו כן חל איסור על כל פעולת תכנות מכל סוג באפליקציה ובכלל זה ומבלי למעט, הנדסה לאחור (reverse engineer) של האפליקציה, דקומפילציה (decompilation) של האפליקציה, שינוי, עריכה, תכנות מחדש של קוד האפליקציה, וכל ניסיון לפענח מבנה, צפנים או קוד האפליקציה.

 

14.          עמלות

14.1.     האפליקציה והשירותים המוצעים בה נכון לגרסה זו של האפליקציה ללא תשלום. הבנק שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום או עמלה בגין השימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים בה בשיעורים ובמועדים שיהיו קבועים בתעריפון הבנק בכפוף לכל דין.

15.          סירוב הבנק לבצע פעולות תשלום.

מובהר שהאמור בסעיף 15 זה אינו חל על שירות ארנק ביט.

15.1.     הבנק רשאי לסרב לבצע פעולות תשלום (כהגדרת מונח זה בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019) באמצעות השירות, או להגבילה ובלבד שלא יסרב לבצע פעולת תשלום כאמור או יגבילה מטעמים שאינם סבירים, והכל בהתאם להוראות הדין. במקרה זה הבנק יודיע על כך למשתמש בתוך זמן סביר בשים לב לנסיבות העניין וימסור למשתמש את הטעמים לסירוב ואת האופן שבו באפשרות המשתמש לתקן את הפגם שהביא לסירוב הבנק, אם ישנו. על אף האמור, הבנק יהיה רשאי שלא למסור למשתמש את הטעמים לסירוב כאמור, אם סבר כי פירוט כאמור עלול לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, ובכלל זה ככל שהדבר אסור על פי דין או אם התקיים חשש סביר שהמשתמש מבצע הונאה.

16.          סיום והקפאה על ידי הבנק.

מובהר שהאמור בסעיף 16 זה, אינו חל על שירותי ארנק ביט ויחולו הוראות סעיף 4.4 לעיל.

16.1.     הבנק יהיה רשאי בכל עת לסיים את השירות, על ידי מתן הודעה בכתב של 45 ימים מראש למשתמש. על אף האמור לעיל, הבנק לא יהיה מחויב במתן הודעה מוקדמת כאמור, אם התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות סיום כאמור באופן מידי.

16.2.     לבנק הזכות להקפיא את אפשרות השימוש באפליקציה או בשירות תחת האפליקציה על ידי משתמש, אם הדבר נדרש בהתאם להוראות כל דין או מטעמים סבירים אחרים. לעניין זה יראו כטעמים סבירים, בין השאר, חשש לפגיעה באבטחת האפליקציה ו/או איזה מהרכיבים החיוניים באפליקציה, חשש לשימוש לרעה באפליקציה או מרמה, או חשש ממשי שהמשתמש לא יוכל לפרוע את התחייבויותיו כלפי הבנק.

17.          סיום השימוש בשירות או הקפאת השירות על ידי משתמש

17.1.     בפני משתמש המעוניין לסיים את השימוש בשירותים השונים במסגרת האפליקציה, עומדות האפשרויות הבאות:

17.1.1.       מחיקת פרופיל/האפליקציה – משתמש יוכל לפעול למחיקת הפרופיל האישי באפליקציה באמצעות שימוש בכלים הזמינים באפליקציה ו/או על ידי הסרת האפליקציה ממכשירו. במקרה זה, ימחקו פרטי המשתמש, לרבות פרטי כרטיס החיוב. מידע אשר נמסר על ידי המשתמש במסגרת השימוש בשירות ו/או נאסף בקשר לשימוש שביצע המשתמש באפליקציה ובשירות לא יהיה זמין עוד למשתמש באמצעות האפליקציה. עם זאת, ובהתאם לאמור בסעיף 6.11 לעיל, מידע שנצבר באפליקציה במהלך קבלת השירותים, ימשיך להישמר על ידי הבנק באופן מאובטח.

17.1.2.       סגירה/מחיקה של ארנק ביט – משתמש יוכל לפעול לסגירת ארנק ביט. לשם כך על המשתמש ליצור קשר עם הבנק באמצעות הטלפון 6428*. במקרה של סגירת ארנק ביט, המידע אשר נמסר על ידי המשתמש ו/או נאסף בקשר לשימוש שביצע המשתמש בארנק ביט לא יהיה זמין עוד למשתמש באמצעות האפליקציה. עם זאת, ובהתאם לאמור בסעיף 6.11 לעיל, מידע שנצבר באפליקציה במהלך קבלת השירותים, ימשיך להישמר על ידי הבנק באופן מאובטח. יצוין, כי . הבנק אינו שומר את הטוקן שניתן לך עם רישומך לארנק. ככל שתבקש להירשם בשנית לשירות ארנק ביט, יינתן לך טוקן חדש. יובהר, כי סגירת ארנק ביט אינה חוסמת בפני המשתמש את האפשרות להמשיך לעשות שימוש ביתר שירותי האפליקציה, לרבות שירותי P2P ושירותים אחרים.

17.1.3.       הקפאת/השהיית חשבון משתמש בארנק ביט – משתמש רשאי לבצע התנתקות זמנית (log-out) מחשבון המשתמש שלו בארנק ביט על ידי הכלים הזמינים בארנק ביט. במקרה של הקפאת/השהיית החשבון כאמור, עם ביצוע התחברות מחדש ע"י המשתמש יוצגו בפני המשתמש המידע אשר נמסר על ידי המשתמש ו/או נאסף בקשר לשימוש שביצע המשתמש בארנק ביט טרם מועד ההשהיה/ההקפאה. יובהר כי הקפאה/השהיה של שירות ארנק ביט אינה חוסמת בפני המשתמש את האפשרות להמשיך לעשות שימוש ביתר שירותי האפליקציה, לרבות שירותי P2P ושירותים אחרים.

17.1.4.       עדכון פרטי כרטיס/ עדכון פרטי חשבון בנק – בכל עת ניתן לשנות את פרטי כרטיס החיוב (בין אם הכרטיס משמש אותך בשירות ה-P2P או לשירותים אחרים) וכן את פרטי חשבון הבנק לזיכוי (ביחס לשירות ה-P2P) באמצעות תפריט ההגדרות באפליקציה.

17.2.     מובהר, כי המשתמש עשוי להמשיך לחוב בגין הוראות תשלום שניתנו על ידו קודם להקפאת השימוש או סיום השירות כאמור.

18.          שינויים לשירות

18.1.     בכפוף להוראות הדין ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו, הבנק רשאי בכל עת לשנות את האפליקציה ו/או את אופן ביצוע השירותים המוצעים בה, לשנות תכנים או עיצובים, על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הבנק - ללא חובת הודעה מוקדמת בקשר עם כל שינוי או ביטול בקשר או ביחס לשירות.

19.          גניבה או אובדן של רכיב חיוני או שימוש לרעה באפליקציה

מובהר כי האמור בסעיף 19 להלן לא יחול על שירותי ארנק ביט.

19.1.     במקרה של גניבה או אובדן של רכיב חיוני באפליקציה, או שימוש לרעה באפליקציה על ידי מי שאינו זכאי לכך (להלן בסעיף זה: "האובדן"), יחול האמור להלן:

19.1.1.       המשתמש יודיע על כך לבנק מיד, בעל פה או טלפונית או בכתב או בכל דרך אחרת והכל כפי שהבנק יודיע מעת לעת (להלן בסעיף זה: "ההודעה"). המשתמש ימסור בהודעה את הפרטים שיידרשו על ידי הבנק, ובכלל זה על אודות נסיבות האובדן, פעולות התשלום שנעשו תוך כדי שימוש לרעה באמצעי תשלום ופרטי הנזק שנגרם וכן ינקוט כל צעד סביר לסייע בהקטנת הנזק. נמסרה ההודעה שלא בכתב, תימסר ההודעה, ככל שדרש זאת הבנק, גם בכתב, וזאת בתוך זמן סביר.

19.1.2.       לאחר שנמסרה הודעה כאמור המשתמש לא יהיה אחראי לשימוש לרעה באפליקציה שנעשה לאחר מסירת ההודעה.

19.1.3.       מובהר כי הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם פעולות שיעשה הבנק עקב מסירת הודעת המשתמש כאמור לעיל, כלפי המשתמש וכלפי צד שלישי כלשהו, ובלבד שהבנק פעל על פי הודעת המשתמש כאמור לעיל.

19.1.4.       בהתאם לדין הקיים, הבנק יהיה רשאי לחייב את המשתמש בגין כל תשלום באפליקציה, שנעשה בתקופה שבין המועד שבו נודע למשתמש, או למי מטעמו, על האובדן, עד מועד מסירת ההודעה לפי הסכום הנמוך מבין שני אלה: (1) סכום קבוע של 75 שקלים חדשים, בתוספת של 30 שקלים חדשים לכל יום שעבר בין המועד שבו נודע למשתמש באפליקציה על האובדן עד מועד מסירת ההודעה. על אף האמור לעיל, אם נמסרה ההודעה בתוך 30 יום מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה באפליקציה, לא יעלה סכום החיוב על 450 שקלים חדשים; (2) סכום פעולות התשלום שבוצעו בפועל תוך כדי השימוש לרעה.

הסכומים המפורטים לעיל ניתנים לשינוי על פי צו של שר המשפטים, ובמקרה של שינוי כאמור, יחולו הסכומים המעודכנים.

19.1.5.       הגבלת האחריות האמורה בסעיף ‏19.1.4 לעיל לא תחול, והבנק יהיה רשאי לחייב את המשתמש בגין כל תשלום שנעשה באפליקציה לפני שנמסרה הודעה על ידי המשתמש כאמור באותו סעיף, אם השימוש באפליקציה נעשה לאחר שהמשתמש או מי מטעמו העמידו את הרכיב החיוני באפליקציה לרשותו של אדם אחר, והכל בין שהשימוש נעשה בידיעת המשתמש או בידיעת מי מטעמו ובין שנעשה שלא בידיעתם. הוראות סעיף קטן זה לא יחולו בהתקיים אחד מאלה:

19.1.6.       הרכיב החיוני באפליקציה הועמד לרשותו של האדם האחר בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד.

19.1.7.       השימוש לרעה נעשה לאחר שהרכיב החיוני באפליקציה, שהועמדה לרשות האדם האחר, נגנב מאותו אדם או אבד לו.

19.2.     על אף כל האמור בסעיף 19 זה לעיל, הגבלת אחריות המשתמש לא תחול במקרה בו פעל המשתמש בכוונת מרמה, ובמקרה כזה, הוא יהיה האחראי הבלעדי לשימוש לרעה באפליקציה.

20.          אחריות לפגמים בביצוע פעולות באפליקציה

מובהר כי האמור בסעיף 20 להלן לא יחול על שירותי ארנק ביט ויחולו הוראות סעיף 4.4.

20.1.     הבנק לא יהיה אחראי לכל נזק או הוצאה שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו, בשל פגם בביצוע פעולת תשלום (כהגדרת מונח זה בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019) באמצעות האפליקציה, שנגרם בשל מעשה או מחדל של המשתמש ו/או מורשה מטעמו ו/או נותן שירותי תשלום אחר.

21.          כללי

21.1.     תנאי שימוש אלו באים להוסיף על כל הסכמה, הסכם ומסמך הקיימים בין המשתמש לבנק ואין בתנאי שימוש אלו כדי לגרוע או לשנות מכל הסכמה, הסכם ומסמך הקיימים בין המשתמש לבנק;

21.2.      השימוש באפליקציה ובכל השירותים המוצעים על ידה, וכל הליך משפטי הקשור או נובע לשימוש באפליקציה ולאפליקציה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ישראל בלבד;

21.3.     תנאי שימוש אלה, וכן שימוש בשירות ובאפליקציה ובכל שירות אחר שמוענק על ידה, לרבות ומבלי לגרוע – ארנק ביט, אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים;

21.4.     כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.

21.5.     פניה בלשון זכר או נקבה – יש לראותה כמיועדת לשני המינים.

2.תנאים כללים לשימוש בכרטיסי בנק הפועלים בארנק bit

1.              הגדרות:

1.1.        "בנק הפועלים" או "הבנק": בנק הפועלים בע"מ, וכל גוף אחר מטעמו;

1.2.        "המנפיק": בנק הפועלים ו/או בנק הפועלים בשיתוף עם אחת מחברות כרטיסי האשראי איתן בנק הפועלים מציע כרטיסי חיוב ללקוחותיו, כמפורט בהסכם כרטיס החיוב;

1.3.        "כרטיס חיוב" או "הכרטיס": כרטיסי חיוב שהונפקו לך על ידי הבנק במשותף עם אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל;

1.4.        "כרטיס מאושר": כרטיס חיוב (גם כרטיס אלקטרוני) שהבנק מאפשר את רישומו לשימוש בארנק bit;

1.5.        "הסכם כרטיס חיוב": הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, התנאים הכלליים להסכם כרטיס חיוב וכל הסכם אחר או נוסף שמסדיר את התנאים לשימוש בכרטיסי החיוב, שנקשרו בינך לבין המנפיקה;

1.6.        "ארנק" או "ארנק bit": פלטפורמה טכנולוגית שמאפשרת מתן הוראות לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס חיוב בבתי עסק בישראל ובחו"ל באמצעות הצפנה של פרטי כרטיס החיוב, לרבות באמצעות הצמדת המכשיר התומך אל מסוף בית העסק בטכנולוגיות (NFC);

1.7.        "מכשיר תומך": מכשיר מבוסס מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד, שהבנק מאפשר להתקין על גביו את ארנק bit ולבצע באמצעות הארנק עסקאות בבתי עסק בארץ ובחו"ל;

1.8.        "מפעיל הארנק": "בנק הפועלים" או "הבנק".

 

2.              כללי:

מסמך זה מפרט את התנאים הכלליים לרישום ושימוש של כרטיסים מאושרים בארנק bit;

2.1.        מובהר שהשימוש בכרטיסים מאושרים בארנק bit כפוף לתנאי הסכם כרטיס החיוב; בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להסכם כרטיס החיוב, האמור בהסכם כרטיס החיוב יגבר;

2.2.        שימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit, לרבות רכישה שתתבצע על ידכם באמצעות הארנק, מהווה את הסכמתכם לקבל ולנהוג לפי תנאים אלו;

2.3.        המנפיק יהיה רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות תנאים אלו, וזאת בכפוף למתן הודעה;

 

3.               שימוש בארנק bit באמצעות כרטיסים מאושרים

3.1.        המנפיק מציע ללקוחותיו שורה של כרטיסים מאושרים שניתנים לשימוש בארנק bit;

3.2.        על מנת שתוכלו להשתמש באחד מהכרטיסים המאושרים, עליכם למלא במדויק אחר ההנחיות שמופיעות בתנאי השימוש שמסדירים את השימוש בארנק bit;

3.3.        לצורך השימוש בארנק bit, תתבקשו לאשר גישה (בהנחה שטרם אישרתם גישה כאמור) לספר הטלפונים, למצלמה, לשירות הנוטיפיקציות (התראות), לרכיב ה-NFC שבמכשיר, וכן, לאשר גישה לרכיבי ה-read phone state שבמכשיר המאושר במסגרתם תתבקש הרשאה לביצוע התקשרות ולניהול שיחות.

השימוש והגישה לרכיבים כאמור נדרשת והינה הכרחית לצורך שימוש בארנק bit. 

3.4.        תוכלו כמובן בכל עת לכבות ולהפעיל באופן ידני את הגישה לרכיב ה-NFC (בדרך כלל, באמצעות מסך ההגדרות במכשיר התומך שלכם.

3.5.        עוד תתבקשו להזין את פרטי הכרטיס המאושר שלכם בארנק bit (בהנחה שטרם הזנתם פרטי כרטיס מאושר לשימושים אחרים באפליקציית bit). לאחר הזנתם, פרטי הכרטיס המאושר יוצפנו באופן מאובטח בתוך המכשיר התומך. לאחר מכן, (בכפוף לתנאי השימוש בכרטיס החיוב שלכם ובכפוף ולשיקול דעתו של מפעיל הארנק), תוכלו לעשות שימוש בארנק bit.

3.6.        מובהר שהשימוש בכרטיסי החיוב בארנק bit מהווה עסקת חיוב בכרטיס חיוב. השימוש בכרטיס חיוב מאושר בארנק Bit זהה לשימוש שנעשה על ידכם בכרטיסי החיוב באופן פיסי. עם זאת, יתכן ובתי עסק מסוימים יאפשרו ביצוע עסקאות בכרטיסים מאושרים באופן פיסי בלבד (כרטיס הפלסטיק) אך לא באמצעות ארנק bit. כמו כן, ככל שכרטיס החיוב המאושר מצורף למועדון לקוחות, ובית העסק מעניק הנחה ו/או הטבה במעמד הקניה בשימוש בכרטיס חיוב המצורף למועדון לקוחות, עשויה ההנחה או ההטבה להיות כפופה או תלויה בשימוש בכרטיס החיוב באופן פיסי (כרטיס הפלסטיק) בלבד. מומלץ ליצור קשר ולברר מראש מול שירות הלקוחות של המנפיקה ו/או מתפעלת כרטיס החיוב הרלוונטית בדבר מימוש ההטבות וההנחות במסגרת מועדון הלקוחות בשימוש בכרטיס החיוב באמצעות ארנק bit.

 

4.              בירורים בקשר לשימוש בארנק bit

4.1.        לכל בירור, שאלה או תלונה בקשר לשימוש או תפעול ארנק bit (לרבות קשיים או תקלות ברישום של כרטיס מאושר לארנק) עליכם לפנות למפעיל הארנק בטלפון *6428 או ליצור קשר עם הבנק לפי פרטי ההתקשרות שמופיעים בנספח 1.

5.         תקלות בארנק bit

5.1.        בכפוף לכל דין, המנפיק אינו אחראי על תקלות או שיבושים בארנק bit. לקבלת מענה בקשר לתקלות ושיבושים בארנק עליכם לפנות למפעיל הארנק לפי פרטי ההתקשרות שמופיעים בנספח 1.

 

6.              ביטול של עסקה שבוצעה באמצעות ארנק bit

6.1.        בדומה לעסקה פיסית באמצעות כרטיס חיוב, עסקה שבוצעה באמצעות ארנקbit  במסוף בית העסק הינה סופית ואינה ניתנת לביטול.

 

7.              עלויות

7.1.        המנפיק גובה עמלות וחיובים שונים בגין השימוש בכרטיסי החיוב שהוא מעמיד לרשות לקוחותיו. נכון לחודש דצמבר 2020, המנפיק אינו גובה עמלות נוספות בגין שימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit;

7.2.        תעריפון המנפיק שמסדיר את עלות השימוש בכרטיסי החיוב אותם הוא מנפיק ללקוחותיו זמין באתרי האינטרנט של המנפיקות, לפי פרטי ההתקשרות בנספח 1 לתנאי שימוש אלו.

7.3.        מובהר שמפעיל הארנק יהיה עשוי בעתיד, לגבות תשלומים ועמלות בגין השימוש בארנק bit.

 

 

8.              שמירה על פרטי הגישה למכשירים התומכים שלכם

8.1.        כאמור לעיל, על מנת לבצע שימוש בארנק bit מפעיל הארנק עשוי לחייב אותך לאבטח את הגישה למכשיר התומך שלך בקוד זיהוי (PIN) דפוס (Pattern) או באמצעי זיהוי ביומטריים ( (facial recognitionלפני שתוכלו לבצע עסקאות בארנק (Unlock2Pay). המכשיר התומך שלך, ופרטי הגישה אליו מהווים "רכיב חיוני" כפי משמעותו של מושג זה בחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019.

8.2.        גורם זדוני שישיג את פרטי הגישה למכשיר התומך שלך, עלול לבצע עסקאות באמצעותו. לכן, חשוב מאוד שתשמור על פרטי הגישה למכשיר התומך שלך בסודיות מוחלטת, בנפרד ובאופן שאינו נגיש לאחרים.

 

9.              זכות המנפיק שלא לכבד עסקאות בכרטיס המאושר באמצעות ארנק bit

9.1.        כאמור, שימוש בכרטיסים המאושרים שמציע המנפיק באמצעות ארנק bit, כפוף לתנאי הסכם כרטיס החיוב. בהתאם לכך, המנפיק רשאי שלא לכבד עסקה שבוצעה בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit, לדחות את ביצועה או לבצעה באופן חלקי בלבד, זאת מטעמים סבירים, כגון, במקרה שבו ביצוע ההוראה כרוך בחיוב חשבון ומצב החשבון לא מאפשר את החיוב האמור או במקרה שבו המסגרת בכרטיס המאושר לא מאפשרת את ביצוע הפעולה.

 

10.          מסירת הודעה למנפיק על גניבה אובדן או חשש לשימוש בלתי מאושר במכשיר תומך

10.1.    לתשומת ליבכם ועל מנת למנוע נזקים כתוצאה משימוש לא מורשה בכרטיסים מאושרים באמצעות ארנק bit – עליכם להודיע למנפיק (כלומר או לבנק או לחברת כרטיסי האשראי ששותפה עם הבנק להנפקת הכרטיס המאושר), באופן מידי על כל אירוע של חשש לגניבה או אובדן או לגישה בלתי מאושרת למכשיר התומך באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בנספח 1 למסמך זה.

 

11.          הפסקת השימוש בכרטיס המאושר בארנק bit

11.1.    הפסקה ביוזמתכם:

11.1.1.        מבלי לגרוע מכל זכות שמוקנית לכם בהסכם כרטיס החיוב, אתם רשאים בכל עת, להסיר את הכרטיס המאושר מהארנק והכל בהתאם להנחיות מפעילת הארנק. לבירור לגבי אופן הסרת הכרטיס – אנא פנו למפעילת הארנק לפי פרטי ההתקשרות שמצוינים בנספח 1.

11.2.    הפסקה ביוזמת המנפיק:

11.2.1.        מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ההנפקה, ככלל, המנפיק רשאי, בכל עת, לאחר מתן הודעה בכתב של 45 ימים מראש לבטל כל כרטיס חיוב, לרבות כרטיס חיוב מאושר. לאחר ביטולו של כרטיס חיוב מאושר, לא יהיה ניתן להמשיך לעשות שימוש בארנק bit עם אותו הכרטיס.

 

11.2.2.        על אף פרק הזמן האמור, המנפיק יהא רשאי לבטל את הכרטיסים המאושרים באופן מיידי בנסיבות חריגות שמצדיקות ביטול כאמור. הודיע המנפיק על ביטול הכרטיס המאושר או סירוב לחדש את הכרטיס המאושר, לפי העניין, עליכם להשמיד את הכרטיס המאושר שבוטל או שהנפקתו סורבה כאמור, מייד לאחר שנודע לכם על כך.

 

 

 

12.          הסיכונים שכרוכים בשימוש בארנק הדיגיטלי

12.1.    השימוש בארנק bit חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. לכן כמו כל מערכת ממוחשבת, השימוש בארנק bit, עשוי להיות כרוך לעיתים בתקלות.

12.2.    סיבות נוספות לתקלות בשימוש בארנק bit עשויות להיות – הפסקות זמניות במתן שירותים בקווי תקשורת או משיבושים בביצוע הפעולות בארנק bit, שיבושים בזמני תגובה של המערכות הממוחשבות.

 

13.          פרטיות ומידע

13.1.    מובהר כי לא מוטלת עליכם כל חובה חוקית למסור את המידע שהתבקשתם למסור בעת הרשמתכם לארנק bit, וכי מסירת המידע תלויה ברצונכם ובהסכמתכם. אולם, ככל שתבחרו שלא להסכים להעביר את המידע, עשוי הדבר למנוע את קבלת שירותי הארנק, והכל גם בהתאם לתנאי השימוש של מפעיל הארנק ושיקול דעתו.  

13.2.    הוראות הסכם כרטיס החיוב ביחס להודעות לעניין הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, יחולו בהתאמה ביחס למידע אשר יימסר על ידכם במסגרת הרישום לארנקbit  כמו ביחס למידע אשר ייאסף על ידי המנפיק במסגרת השימוש שלכם בארנק bit. 

13.3.    מובהר עוד שלצורך מימוש הסכם זה, הנכם מאשרים כי המנפיק עשוי למסור ו/או להעביר מידע שנאסף אודותיכם, לרבות מידע שמסרתם למנפיק בעת הנפקת כרטיס החיוב ופירוט של העסקאות שלכם בכרטיסים מאושרים, לצדדים שלישיים, לרבות כאלו המצויים בישראל או במדינות אחרות (כל עוד צדדים שלישיים כאמור יתחייבו לשמור על פרטיך האישיים באופן נאות) ולמפעילת הארנק ו/או לכל צד שלישי הנותן שירות למנפיק או למפעילת הארנק, וכי מידע זה עשוי להיות מועבר על ידי אותם צדדים שלישיים כאמור למדינות אחרות (לרבות ארצות הברית).

 

14.          משלוח הודעות ודברי פרסומת על ידי המנפיק

14.1.    מובהר כי במסגרת הצטרפותכם ושימושכם בשירותי ארנקbit , המנפיק עשוי לשלוח לכם הודעות ועדכונים, ובכלל זה דברי פרסומת, עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים, הטבות ייחודיות, הזמנות אישיות וכן מוצרים להתנסות, וזאת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, מסרוני טקסט (SMS), הודעות PUSH, עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר. ככל שאינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור מהמנפיק, עליכם לפנות למנפיק, בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בנספח 1.

 

15.          איסוף מידע ושימוש בו על ידי מפעיל הארנק הדיגיטלי

15.1.    מובהר כי השימוש במידע על ידי מפעיל הארנק יעשה בכפוף לתנאי השימוש של מפעיל הארנק ועם הצטרפותך לשירות הארנק הנך מסכים לאמור בהם.

15.2.    ככל שאינך מעוניין לקבל דברי פרסומת ו/או הודעות ממפעיל הארנק, עליך לפנות למפעיל הארנק בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בנספח 1.

 

16.          שונות

16.1.    מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל עניין הנוגע לתנאים אלו יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב, שידון בכל עניין הנוגע והנובע מהסכם זה על פי דיני מדינת ישראל.

 

3.נספח 1 לתנאי מנפיק בנק הפועלים

כללי

פרטי התקשרות עם המנפיק:

בנק הפועלים בע"מ:

כתובת אתר האינטרנט של הבנק - www.bankhapoalim.co.il.

טלפון 03-6364664 ו/או בטלפון 2407* (מענה קולי 24 שעות ביממה).

 

פרטי ההתקשרות עם החברות המתפעלות (מובהר כי באפשרותך ליצור קשר רק עם החברה שמתפעלת את כרטיס החיוב שברשותך):

 

אופן הפנייה לישראכרט בע"מ:

באמצעות הדואר: המסגר 40 תל-אביב, ת.ד. 62030 תל-אביב 61620

באמצעות כתובת אתר האינטרנט:  https://digital.isracard.co.il

באמצעות מספרי טלפון:

מרכזיה: 03-6364636

מוקד דיווח על אובדן/גניבת כרטיס: 03-6364400 (24 שעות ביממה).

שירות לקוחות: *6272 (ימים א'-ה' 09:00-16:00).

 

אופן הפנייה לכרטיסי אשראי לישראל בע"מ:

באמצעות הדואר: רחוב תפוצות ישראל 13, גבעתיים (שירות לקוחות)

באמצעות כתובת אתר האינטרנט: cal-online.co.il

באמצעות מספרי טלפון:

שירות לקוחות: 03-5726444

פקס: 03-5723723

 

אופן הפנייה למקס איט פיננסיים בע"מ:

באמצעות דואר: בן גוריון 9, בני ברק. ת.ד 2205.

באמצעות כתובת אתר האינטרנט:

באמצעות מספרי טלפון:

שירות לקוחות: 03-6178888 (08:30-16:00)

באמצעות SMS: 055-7000154 (08:30-22:00)

 

אובדן או גניבה:

באמצעות SKYPE ל - "Max_Finance_support"

באמצעות WHATSAPP – 054-7666611

באמצעות טלפון: 03-6178800

4.תנאים כללים לשימוש בכרטיסי ישראכרט בע"מ בארנק bit

1.              הגדרות:

1.1.        "בנק הפועלים" או "הבנק": בנק הפועלים בע"מ, וכל גוף אחר מטעמו;

1.2.        "המנפיק": בנק הפועלים ו/או בנק הפועלים בשיתוף עם אחת מחברות כרטיסי האשראי איתן בנק הפועלים מציע כרטיסי חיוב ללקוחותיו, כמפורט בהסכם כרטיס החיוב;

1.3.        "כרטיס חיוב" או "הכרטיס": כרטיסי חיוב שהונפקו לך על ידי הבנק במשותף עם אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל;

1.4.        "כרטיס מאושר": כרטיס חיוב (גם כרטיס אלקטרוני) שהבנק מאפשר את רישומו לשימוש בארנק bit;

1.5.        "הסכם כרטיס חיוב": הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, התנאים הכלליים להסכם כרטיס חיוב וכל הסכם אחר או נוסף שמסדיר את  התנאים לשימוש בכרטיסי החיוב, שנקשרו בינך לבין המנפיקה;

1.6.        "ארנק" או "ארנק bit": פלטפורמה טכנולוגית שמאפשרת מתן הוראות לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס חיוב בבתי עסק בישראל ובחו"ל באמצעות הצפנה של פרטי כרטיס החיוב, לרבות באמצעות הצמדת המכשיר התומך אל מסוף בית העסק בטכנולוגיות (NFC);

1.7.        "מכשיר תומך": מכשיר מבוסס מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד, שהבנק מאפשר להתקין על גביו את ארנק bit ולבצע באמצעות הארנק עסקאות בבתי עסק בארץ ובחו"ל;

1.8.        "מפעיל הארנק": "בנק הפועלים" או "הבנק".

 

2.              כללי:

מסמך זה מפרט את התנאים הכלליים לרישום ושימוש של כרטיסים מאושרים בארנק bit;  

2.1.        מובהר שהשימוש בכרטיסים מאושרים בארנק bit כפוף לתנאי הסכם כרטיס החיוב; בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להסכם כרטיס החיוב, האמור בהסכם כרטיס החיוב יגבר;

2.2.        שימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit, לרבות רכישה שתתבצע על ידכם באמצעות הארנק, מהווה את הסכמתכם לקבל ולנהוג לפי תנאים אלו;

2.3.        המנפיק יהיה רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות תנאים אלו, וזאת בכפוף למתן הודעה;

 

3.               שימוש בארנק bit באמצעות כרטיסים מאושרים

3.1.        המנפיק מציע ללקוחותיו שורה של כרטיסים מאושרים שניתנים לשימוש בארנק bit;

3.2.        על מנת שתוכלו להשתמש באחד מהכרטיסים המאושרים, עליכם למלא במדויק אחר ההנחיות שמופיעות בתנאי השימוש שמסדירים את השימוש בארנק bit;

3.3.        לצורך השימוש בארנק bit, תתבקשו לאשר גישה (בהנחה שטרם אישרתם גישה כאמור) לספר הטלפונים, למצלמה, לשירות הנוטיפיקציות (התראות), לרכיב ה-NFC שבמכשיר, וכן, לאשר גישה לרכיבי ה-read phone state שבמכשיר המאושר במסגרתם תתבקש הרשאה לביצוע התקשרות ולניהול שיחות.

השימוש והגישה לרכיבים כאמור נדרשת והינה הכרחית לצורך שימוש בארנק bit. 

3.4.        תוכלו כמובן בכל עת לכבות ולהפעיל באופן ידני את הגישה לרכיב ה-NFC (בדרך כלל, באמצעות מסך ההגדרות במכשיר התומך שלכם.

3.5.        עוד תתבקשו להזין את פרטי הכרטיס המאושר שלכם בארנק bit (בהנחה שטרם הזנתם פרטי כרטיס מאושר לשימושים אחרים באפליקציית bit). לאחר הזנתם, פרטי הכרטיס המאושר יוצפנו באופן מאובטח בתוך המכשיר התומך. לאחר מכן, (בכפוף לתנאי השימוש בכרטיס החיוב שלכם ובכפוף ולשיקול דעתו של מפעיל הארנק), תוכלו לעשות שימוש בארנק bit.

3.6.        מובהר שהשימוש בכרטיסי החיוב בארנק bit מהווה עסקת חיוב בכרטיס חיוב. השימוש בכרטיס חיוב מאושר בארנק Bit זהה לשימוש שנעשה על ידכם בכרטיסי החיוב באופן פיסי. עם זאת, יתכן ובתי עסק מסוימים יאפשרו ביצוע עסקאות בכרטיסים מאושרים באופן פיסי בלבד (כרטיס הפלסטיק) אך לא באמצעות ארנק bit. כמו כן, ככל שכרטיס החיוב המאושר מצורף למועדון לקוחות, ובית העסק מעניק הנחה ו/או הטבה במעמד הקניה בשימוש בכרטיס חיוב המצורף למועדון לקוחות, עשויה ההנחה או ההטבה להיות כפופה או תלויה בשימוש בכרטיס החיוב באופן פיסי (כרטיס הפלסטיק) בלבד. מומלץ ליצור קשר ולברר מראש מול שירות הלקוחות של המנפיקה ו/או מתפעלת כרטיס החיוב הרלוונטית בדבר מימוש ההטבות וההנחות במסגרת מועדון הלקוחות בשימוש בכרטיס החיוב באמצעות ארנק bit.

 

4.              בירורים בקשר לשימוש בארנק bit

4.1.        לכל בירור, שאלה או תלונה בקשר לשימוש או תפעול ארנק bit (לרבות קשיים או תקלות ברישום של כרטיס מאושר לארנק) עליכם לפנות למפעיל הארנק בטלפון *6428 או ליצור קשר עם הבנק לפי פרטי ההתקשרות שמופיעים בנספח 1.

5.         תקלות בארנק bit

5.1.        בכפוף לכל דין, המנפיק אינו אחראי על תקלות או שיבושים בארנק bit. לקבלת מענה בקשר לתקלות ושיבושים בארנק עליכם לפנות למפעיל הארנק לפי פרטי ההתקשרות שמופיעים בנספח 1.

 

6.              ביטול של עסקה שבוצעה באמצעות ארנק bit

6.1.        בדומה לעסקה פיסית באמצעות כרטיס חיוב, עסקה שבוצעה באמצעות ארנק bit  במסוף בית העסק הינה סופית ואינה ניתנת לביטול.

 

7.              עלויות

7.1.        המנפיק גובה עמלות וחיובים שונים בגין השימוש בכרטיסי החיוב שהוא מעמיד לרשות לקוחותיו. נכון לחודש דצמבר 2020, המנפיק אינו גובה עמלות נוספות בגין שימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit;

7.2.        תעריפון המנפיק שמסדיר את עלות השימוש בכרטיסי החיוב אותם הוא מנפיק ללקוחותיו זמין באתרי האינטרנט של המנפיקות, לפי פרטי ההתקשרות בנספח 1 לתנאי שימוש אלו.

7.3.        מובהר שמפעיל הארנק יהיה עשוי בעתיד, לגבות תשלומים ועמלות בגין השימוש בארנק bit.

 

 

8.              שמירה על פרטי הגישה למכשירים התומכים שלכם

8.1.        כאמור לעיל, על מנת לבצע שימוש בארנק bit מפעיל הארנק עשוי לחייב אותך לאבטח את הגישה למכשיר התומך שלך בקוד זיהוי (PIN) דפוס (Pattern) או באמצעי זיהוי ביומטריים ( (facial recognitionלפני שתוכלו לבצע עסקאות בארנק (Unlock2Pay). המכשיר התומך שלך, ופרטי הגישה אליו מהווים "רכיב חיוני" כפי משמעותו של מושג זה בחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019.

8.2.        גורם זדוני שישיג את פרטי הגישה למכשיר התומך שלך, עלול לבצע עסקאות באמצעותו. לכן, חשוב מאוד שתשמור על פרטי הגישה למכשיר התומך שלך בסודיות מוחלטת, בנפרד ובאופן שאינו נגיש לאחרים.

 

9.              זכות המנפיק שלא לכבד עסקאות בכרטיס המאושר באמצעות ארנק bit

9.1.        כאמור, שימוש בכרטיסים המאושרים שמציע המנפיק באמצעות ארנק bit, כפוף לתנאי הסכם כרטיס החיוב. בהתאם לכך, המנפיק רשאי שלא לכבד עסקה שבוצעה בכרטיס מאושר באמצעות ארנק bit, לדחות את ביצועה או לבצעה באופן חלקי בלבד, זאת מטעמים סבירים, כגון, במקרה שבו ביצוע ההוראה כרוך בחיוב חשבון ומצב החשבון לא מאפשר את החיוב האמור או במקרה שבו המסגרת בכרטיס המאושר לא מאפשרת את ביצוע הפעולה.

 

10.          מסירת הודעה למנפיק על גניבה אובדן או חשש לשימוש בלתי מאושר במכשיר תומך

10.1.    לתשומת ליבכם ועל מנת למנוע נזקים כתוצאה משימוש לא מורשה בכרטיסים מאושרים באמצעות ארנק bit – עליכם להודיע למנפיק (כלומר או לבנק או לחברת כרטיסי האשראי ששותפה עם הבנק להנפקת הכרטיס המאושר), באופן מידי על כל אירוע של חשש לגניבה או אובדן או לגישה בלתי מאושרת למכשיר התומך באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בנספח 1 למסמך זה.

 

11.          הפסקת השימוש בכרטיס המאושר בארנק bit

11.1.    הפסקה ביוזמתכם:

11.1.1.        מבלי לגרוע מכל זכות שמוקנית לכם בהסכם כרטיס החיוב, אתם רשאים בכל עת, להסיר את הכרטיס המאושר מהארנק והכל בהתאם להנחיות מפעילת הארנק. לבירור לגבי אופן הסרת הכרטיס – אנא פנו למפעילת הארנק לפי פרטי ההתקשרות שמצוינים בנספח 1.

11.2.    הפסקה ביוזמת המנפיק:

11.2.1.        מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ההנפקה, ככלל, המנפיק רשאי, בכל עת, לאחר מתן הודעה בכתב של 45 ימים מראש לבטל כל כרטיס חיוב, לרבות כרטיס חיוב מאושר. לאחר ביטולו של כרטיס חיוב מאושר, לא יהיה ניתן להמשיך לעשות שימוש בארנק bit עם אותו הכרטיס.

 

11.2.2.        על אף פרק הזמן האמור, המנפיק יהא רשאי לבטל את הכרטיסים המאושרים באופן מיידי בנסיבות חריגות שמצדיקות ביטול כאמור. הודיע המנפיק על ביטול הכרטיס המאושר או סירוב לחדש את הכרטיס המאושר, לפי העניין, עליכם להשמיד את הכרטיס המאושר שבוטל או שהנפקתו סורבה כאמור, מייד לאחר שנודע לכם על כך.

 

 

 

12.          הסיכונים שכרוכים בשימוש בארנק הדיגיטלי

12.1.    השימוש בארנק bit חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. לכן כמו כל מערכת ממוחשבת, השימוש בארנק bit, עשוי להיות כרוך לעיתים בתקלות.

12.2.    סיבות נוספות לתקלות בשימוש בארנק bit עשויות להיות – הפסקות זמניות במתן שירותים בקווי תקשורת או משיבושים בביצוע הפעולות בארנק bit, שיבושים בזמני תגובה של המערכות הממוחשבות.

 

13.          פרטיות ומידע

13.1.    מובהר כי לא מוטלת עליכם כל חובה חוקית למסור את המידע שהתבקשתם למסור בעת הרשמתכם לארנק bit, וכי מסירת המידע תלויה ברצונכם ובהסכמתכם. אולם, ככל שתבחרו שלא להסכים להעביר את המידע, עשוי הדבר למנוע את קבלת שירותי הארנק, והכל גם בהתאם לתנאי השימוש של מפעיל הארנק ושיקול דעתו.  

13.2.    הוראות הסכם כרטיס החיוב ביחס להודעות לעניין הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, יחולו בהתאמה ביחס למידע אשר יימסר על ידכם במסגרת הרישום לארנקbit  כמו ביחס למידע אשר ייאסף על ידי המנפיק במסגרת השימוש שלכם בארנק bit. 

13.3.    מובהר עוד שלצורך מימוש הסכם זה, הנכם מאשרים כי המנפיק עשוי למסור ו/או להעביר מידע שנאסף אודותיכם, לרבות מידע שמסרתם למנפיק בעת הנפקת כרטיס החיוב ופירוט של העסקאות שלכם בכרטיסים מאושרים, לצדדים שלישיים, לרבות כאלו המצויים בישראל או במדינות אחרות (כל עוד צדדים שלישיים כאמור יתחייבו לשמור על פרטיך האישיים באופן נאות) ולמפעילת הארנק ו/או לכל צד שלישי הנותן שירות למנפיק או למפעילת הארנק, וכי מידע זה עשוי להיות מועבר על ידי אותם צדדים שלישיים כאמור למדינות אחרות (לרבות ארצות הברית).

 

14.          משלוח הודעות ודברי פרסומת על ידי המנפיק

14.1.    מובהר כי במסגרת הצטרפותכם ושימושכם בשירותי ארנקbit , המנפיק עשוי לשלוח לכם הודעות ועדכונים, ובכלל זה דברי פרסומת, עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים, הטבות ייחודיות, הזמנות אישיות וכן מוצרים להתנסות, וזאת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, מסרוני טקסט (SMS), הודעות PUSH, עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר. ככל שאינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור מהמנפיק, עליכם לפנות למנפיק, בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בנספח 1.

 

15.          איסוף מידע ושימוש בו על ידי מפעיל הארנק הדיגיטלי

15.1.    מובהר כי השימוש במידע על ידי מפעיל הארנק יעשה בכפוף לתנאי השימוש של מפעיל הארנק ועם הצטרפותך לשירות הארנק הנך מסכים לאמור בהם.

15.2.    ככל שאינך מעוניין לקבל דברי פרסומת ו/או הודעות ממפעיל הארנק, עליך לפנות למפעיל הארנק בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בנספח 1.

 

16.          שונות

16.1.    מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל עניין הנוגע לתנאים אלו יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב, שידון בכל עניין הנוגע והנובע מהסכם זה על פי דיני מדינת ישראל.

 

 

 

5. נספח 1 לתנאי מנפיק ישראכרט

אופן הפנייה לישראכרט בע"מ:

באמצעות הדואר: המסגר 40 תל-אביב, ת.ד. 62030 תל-אביב 61620

באמצעות כתובת אתר האינטרנט: www.isracard.co.il

באמצעות מספרי טלפון:

מרכזיה: 03-6364636

מוקד דיווח על אובדן/גניבת כרטיס: 03-6364400 (24 שעות ביממה).

שירות לקוחות: 03-6364333 (ימים א'-ה' 08:10-16:00).

6.תנאים כללים לשימוש בכרטיסי חיוב של כרטיסי אשראי לישראל (כאל) בארנק bit

לכבוד

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ / דיינרס קלוב ישראל בע"מ

רחוב תפוצות ישראל, 13 גבעתיים 53583

 

תנאים כלליים לצירוף לארנק דיגיטלי

1         הגדרות

למונחים שלהלן תהיה המשמעות הרשומה בצידם:

"כאל" ו/או "החברה" – כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, שהיא המנפיקה של כרטיסי "ויזה" ו"מסטרקארד", וכן - דיינרס קלוב ישראל בע"מ, שהיא מנפיקת כרטיסי "דיינרס קלוב", הכל לפי העניין ו/או כל חברת בת של מי מהן ו/או מי מטעמן ו/או מי שיבוא במקומן;

"הארגון הבינלאומי" - הארגון הבינלאומי שהוא בעל הזכויות של המותג המוטבע על אמצעי התשלום (כגון "VISA", "Mastercard" ו- "Dinres Club")

"ארנק" –יישומון המאפשר שימוש באמצעי התשלום באמצעות העברה מאובטחת של פרטי אמצעי התשלום לצורך תשלום בבתי עסק בטכנולוגיית NFC (Near Field Communications) וזאת ללא מגע (Contactless).

"אמצעי תשלום" – לצורכי כתב זה, כרטיסי חיוב המצורפים לארנק.

"מפעיל הארנק" – הגוף המפעיל את הארנק.

"בעל אמצעי התשלום" – האדם שעבורו נתבקש אמצעי התשלום בהסכם ההנפקה והרשאי לעשות בו שימוש;

"המועדון" - ביחס לכל אמצעי תשלום בנפרד - כל מועדון אליו יצטרף בעל אמצעי התשלום, במקביל או בקשר לבקשה לקבלת אמצעי התשלום ואליו ישויך אמצעי התשלום במערכותיה של כאל.

"תעריפון" ו/או "טבלת העמלות של כאל" – טבלת העמלות של כאל כפי שתעודכן מעת לעת.

"ספק" או "בית עסק" או "נותן שירות" - אדם או תאגיד הנוהגים לספק לבעל אמצעי התשלום כנגד אמצעי התשלום מצרכים, שירותים, זכויות, מקרקעין או כספים - בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בין בעצמם ובין באמצעות או בשיתוף אחרים;

"עסקה" או "עסקת יסוד" - רכישת מוצר ו/או שירות באמצעות אמצעי התשלום וכן משיכת כספים באמצעות אמצעי התשלום;

"פרט אימות מוגבר": לצורך אמצעי התשלום המותקן בארנק מדובר על קוד כניסה לארנק, לרבות, טביעת אצבע זיהוי פנים וכל אמצעי זיהוי ביומטרי שיחליף אותם וכל קישור או סיסמא חד פעמית שנשלחו לטלפון או לאמצעי תקשורת אחר, שפרטיו נמסרו על ידי בעל אמצעי התשלום.

"רכיב חיוני": נכון למועד כריתת חוזה זה, הרכיב החיוני באמצעי התשלום  המותקן בארנק כולל את הטוקן, המכשיר, וכן את פרט האימות המוגבר.

למונחים שאינם מוגדרים במפורש בכתב זה ואשר מוגדרים בחוק תהיה המשמעות שניתנה להם בחוק.

 

2         כללי

2.1          כתב זה מפרט את התנאים הכללים להכנסת אמצעי התשלום שלך לארנק דיגיטלי (להלן: "הארנק")  ואינו מהווה הסכם להנפקת אמצעי תשלום חדש.

2.2          השימוש באמצעי התשלום בארנק כפוף להוראות הסכם הנפקת אמצעי התשלום, עליו חתמת בעת הנפקת אמצעי התשלום.

2.3          לצורך הכנסת אמצעי התשלום לארנק יוצפנו פרטיו של אמצעי התשלום שלך (להלן: "טוקן"), וישמרו בארנק לצורך ביצוע הפעולות המותרות בו, לרבות רכישות ומשיכת מזומנים בהתאם למאפייני הארנק, תכונותיו והגדרותיו.

2.4          השלמת תהליך הכנסת אמצעי התשלום לארנק, ולחיצה על האישור מהווה הסכמה לתנאי כתב זה.

2.5          במקרה שבוטל או הסתיים תוקפו של אמצעי התשלום לא יהיה ניתן לעשות שימוש באמצעי התשלום בארנק.

2.6          הוראות כתב זה יוסיפו לחול על כל הפעולות והחיובים שבוצעו באמצעות אמצעי התשלום קודם לביטולו של אמצעי התשלום, בנוסף ימשיכו לחול הוראות התנאים הכללים שבכתב זה, ובכללם ההוראות בנוגע לפרטיותך ולשימוש במידע, , והכל בכפוף להוראות כל דין.

2.7          ניתן לעיין בתנאים כלליים אלה וכן בשינויים שנערכו בהם באתר כאל בכתובת (www.cal-online.co.il).

 

חלק ראשון – הכנסת אמצעי התשלום לארנק

 

3         השימוש באמצעי התשלום בארנק

3.1          השימוש באמצעי תשלום המותקן בארנק יעשה לאחר הכנסת פרטי אמצעי התשלום לארנק והפעלת הצופן (הטוקן) ובכפוף למילוי אחר הוראות מפעיל הארנק וקבלת תנאי השירות. מובהר כי כאל שומרת לעצמה את הזכות לקבוע איזה סוגי אמצעי תשלום ו/או סוגי כרטיסים ניתן להכניס לכל סוג ארנק וארנק.

3.2          בעל אמצעי התשלום ורק הוא רשאי להכניס את אמצעי התשלום לארנק, ובעשותו כן מצהיר מבצע פעולה זו כי הוא בעל אמצעי התשלום, וכי הוא מסכים לביצוען לעסקות שיעשו באמצעי התשלום בארנק.

3.3          ניתן לעשות שימוש באמצעי התשלום המותקן בארנק אך ורק בבתי עסק בהם מתקיימים התנאים הטכנולוגיים לכיבוד הארנק.

3.4          מובהר שהשימוש בכרטיסי החיוב בארנק זהה לשימוש שנעשה על י בכרטיסי החיוב הפיזי. עם זאת, יתכן ובתי עסק מסוימים יאפשרו ביצוע עסקאות בכרטיסים מאושרים באופן פיזי בלבד. ידוע לבעל אמצעי התשלום כי כאל לא תישא באחריות כלשהי אם ספק יסרב ו/או לא יהיה ערוך לכבד את הארנק.

3.5          למעט ארנק כאל, כאל  איננה מפעילת הארנק והיא לא תהיה אחראית להפעלתו ו/או לתקינותו של הארנק.

3.6          יש להגן על אמצעי הזיהוי לצורך הפעלת הארנק ו/או אמצעי התשלום ואין לשמור את דרכי הכניסה והשימוש לאמצעי התשלום יחד או בקרבת אמצעי התשלום.

3.7          אין למסור את הרכיב החיוני לרשותו של אדם אחר, למעט למטרת שמירה בנסיבות סבירות  או למוטב לצורך מתן הוראת תשלום באמצעות המוטב. מסירת הרכיב החיוני שלא בנסיבות האמורות עלולה להוביל לאובדן הגבלת האחריות הקבועה בחוק.

3.8          כאל רשאית לא לאפשר לבצע באמצעות הארנק עסקות מסוג מסוים או עם נותני שירות מסוימים או עסקה ספציפית מסיבות סבירות שונות של חשש לשימוש לרעה באמצעי התשלום או  חשש לסיכון הנובע מכל דין או במקרה שלפי ההסדרים שבין כאל לבין הארגונים הבינלאומיים, נותני שירות, או חברה אחרת הסולקת אמצעי תשלום, ביצוע העסקה או אופן ביצועה אינו מותר.

3.9          ביצוע פעולות כספיות באמצעות אמצעי התשלום המותקן בארנק לרבות, אופן החיוב, מועדיו, דרכי הפריסה, עסקות אשראי והעמלות הכרוכות בפעילות כאמור הינם בהתאם להוראות הסכם ההנפקה מכוחו פועל אמצעי התשלום.

 

4         הפסקת שימוש באמצעי התשלום המתוקן בארנק

4.1          הפסקה ביוזמת בעל אמצעי התשלום

א.     בעל אמצעי התשלום רשאי, בכל עת, להסיר את אמצעי התשלום מהארנק, ובהתאם להנחיות מפעיל הארנק.

4.2          הפסקה ביוזמת כאל

כאל תהיה רשאית להקפיא בכל את השימוש באמצעי התשלום בכללותו או בטוקן שהותקן בארנק, וזאת מסיבות המהוות טעם סביר.

א.     במקרה כזה, תודיע כאל לבעל  אמצעי התשלום על הקפאת השימוש וכן תפרט את הטעמים להקפאה, וזאת אלא אם ציון הטעמים נאסר בדין או שהוא עלול לסכל את מטרת ההקפאה (כגון אך לא רק במקרה של הונאה או חשד להלבנת הון). כאל רשאית למסור לבעל אמצעי התשלום הודעה בעל פה, בכפוף לכך שלאחר מכן תמסור גם הודעה בכתב.

ב.      במקרה שלדעת כאל לא התקיימו עוד הטעמים להקפאה, תסיר כאל את ההקפאה ותודיע על כך לבעל אמצעי התשלום.

5         שימוש לרעה באמצעי התשלום המותקן בארנק

5.1          מבלי לגרוע מהוראות הסכם ההנפקה לעניין שימוש לרעה באמצעי התשלום (לרבות זכותה של כאל לחזור ולחייב את בעל אמצעי התשלום בגין סכומים שהוחזרו לו, במקרה שיסתבר כי לא התרחש שימוש לרעה או כי לא התקיימו התנאים להגבלת אחריות), על אמצעי התשלום המותקן בארנק יחולו ההוראות האלה:

5.2          בכל מקרה בו אבד ו/או נגנב המכשיר עליו מותקן אמצעי התשלום ו/או הארנק או בכל מקרה בו נחשפה סיסמת הגישה לארנק, יודיע בעל אמצעי התשלום מיידית לכאל על האירוע על מנת שכאל תחסום את אמצעי התשלום ו/או את הטוקן לפי העניין, על מנת למנוע שימוש לרעה. לצורך האמור, "שימוש לרעה" הינו ביצוע עסקה על ידי שימוש באמצעי התשלום או ברכיב חיוני שלו, בידי מי שאינו זכאי לכך לפי כתב זה.

5.3          עם קבלת הודעה כאמור, השימוש באמצעי התשלום או בטוקן שלו לפי הענין יוקפא, ולא יכובדו בו כל חיובים אלא אם הוסרה ההקפאה.

5.4          בעל אמצעי התשלום יישא בנזק שנגרם עקב אבדן ו/או גניבה ו/או שימוש לרעה באמצעי התשלום, בגין עסקאות שבוצעו באמצעות אמצעי התשלום עד למועד ההודעה לכאל, ככל שלא הוגבל הסכום בחוק.

הגבלת אחריותו של בעל אמצעי התשלום לא תחול במקרה שבו בעל אמצעי התשלום העמיד את הרכיב החיוני לרשותו של אדם אחר, למעט אם נמסר למטרת שמירה בלבד בנסיבות סבירות, אם נמסר לרשותו של מוטב לשם מתן הוראת תשלום באמצעות המוטב, או אם השימוש לרעה התרחש לאחר שהרכיב החיוני נגנב או אבד מן האדם שלו נמסר על ידי בעל אמצעי התשלום. בנוסף, הגבלת האחריות לא תחול במקרה שבו בעל אמצעי התשלום פעל בכוונת מרמה.

6         עלויות

6.1          על השימוש באמצעי התשלום יחולו דמי השירות הקבועים בתעריפון כאל, אין באמור בכדי לגרוע מזכותה של כאל , לקבוע בעתיד דמי שימוש לאמצעי התשלום בארנק ו/או לקבוע עלויות בגין פעולות כאלה ו/או אחרות שיבוצעו באמצעות הארנק.

 

7         תנאים מיוחדים בקשר עם הארנק

7.1          המכשיר עליו יותקן אמצעי התשלום חייב להיות מכשיר מסוג שלא נפסל על ידי כאל.

7.2          המכשיר עליו יותקן אמצעי התשלום חייב להכיל אמצעי נעילה המגן על השימוש במכשיר מפני צד שלישי שאינו בעליו של המכשיר.

7.3          כאל ומפעיל הארנק או כל צד שלישי המעניק שירותים בקשר עם הארנק, יהיו פטורים מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לבעל אמצעי התשלום באופן ישיר ובמהלך התרחשותם של כל אחד מהאירועים/הגורמים האלה, ככל שיקרו, כפועל יוצא מאירוע שאינו בשליטתם ובתנאי שעשו מאמץ סביר למנעם:

א.     טעויות, שגיאות או אי דיוקים של תוכן;

ב.      נזקים לסוגיהם הנובעים מהגישה והשימוש של בעל אמצעי התשלום ביישום התשלום;

ג.       כל הפרעה או הפסקה של תקשורת;

ד.      כל באג, וירוס, סוס טרויאני או דומים לאלה אשר אפשר וישודרו אל או דרך כל אתר, מכשיר סלולארי או פלטפורמה אחרת, על ידי כל צד שלישי ו/או כל תוכן שהודבק, נשלח בדואר אלקטרוני, שודר או הושג בכל דרך אחרת.

 

חלק שני – הוראות כלליות

8         פרטיות ומידע

8.1          מובהר בזאת לבעל אמצעי התשלום, שמסירת פרטים שאין חובה על פי דין למסרם, תלויה ברצונו ובהסכמתו, עם זאת יתכן כי חלק מהשירותים ו/או ההצעות המוצעות לאמצעי התשלום המותקן בארנק לא יוכלו להינתן ללא מסירת הפרטים כאמור.

8.2          כאל פועלת בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות שלה המתפרסמת מעת לעת באתר האינטרנט. ובהתאם להוראות הסכם ההנפקה. בנוסף יחולו על אמצעי התשלום שבארנק ההוראות הבאות:

 

8.3          שימוש במידע

א.     מבלי לגרוע מהוראות כל דין, המידע אשר בעל אמצעי התשלום מסר לכאל או נאסף אודותיו (לרבות פרטים על הרכישה וסכום הרכישה שבוצעה, מועד ביצוע העסקה, ושם בית העסק ומיקומו), יישמר במאגרי מידע ממוחשבים של כאל וישמש את כאל ו/או את מפעיל הארנק ו/או את המועדון עימו בעל אמצעי התשלום יתקשר במסגרת ההתקשרות עם כאל ו/או מי מטעמם לצרכי הנפקה, תפעול וסליקה, גבייה, הפעלת אמצעי התשלום, קידום פעולות אמצעי התשלום ו/או הארנק ו/או המועדון וקידום השימוש באמצעי התשלום, קבלת החלטות בדבר הנפקת אמצעי התשלום וסוגו, חידושו וביטולו, מתן הטבות, שיפור השירות, מניעת הונאות, קשרי בעל אמצעי התשלום, עריכת סקרים ומחקרי שוק וכן לדיוור ישיר (בדואר, בדואר אלקטרוני, בטלפון, בהודעות שונות לטלפון הסלולארי, לרבות מסרונים או בכל דרך אחרת) הן למידע והן לפרסומת, ובין היתר פרסומות והטבות מבוססות מיקום, ובכדי להציע לו מצרכים או שירותים שונים שעשוי להיות לו עניין בהם, מעת לעת, וכן לכל שימוש אחר המותר לפי כל דין.

ב.      מידע שבעל אמצעי התשלום מוסר (ומידע שנאסף אודותיו) נמסר על ידו הן לכאל והן למפעיל הארנק ו/או למועדון, והוא מסכים כי כל אחד מגורמים אלו ישתמש במידע באופן עצמאי ובהתאם לתנאי השירות החלים על הארנק ו/או בהתאם להוראות הסכם ההנפקה, לפי העניין. כמו כן, שימוש באמצעי התשלום בארנק מאפשר גם לגורמים שלישיים (כולל בתי העסק בהם יעשה שימוש בארנק וספקים שלהם כגון ספקי ציוד תקשורת וחברות התקשורת המספקות להם שירותים, וכן ספקי שירותי סליקה ו/או ניכיון ושירותים טכניים נוספים) לאסוף ולעבד מידע אודות בעל אמצעי התשלום במסגרת פעולות חיוב, הנפקה, תפעול סליקה וגביה, או בכל פעילות אחרת המעורבת באספקת השירות. אין לכאל כל שליטה על השימוש במידע הנעשה על ידי המועדון או מפעיל הארנק או על-ידי אותם גורמים שלישיים, ולפיכך לא תהיה לכאל כל חבות בגין האיסוף, העיבוד או השימוש במידע על ידם. 

ג.       כאל רשאית להסתייע בשירותים של ספקים חיצוניים (לרבות כאלה הנמצאים בחו"ל, ולרבות תוך שימוש בשירותי ענן בארץ או בחול) באספקת שירותיה, ויתכן שתהיה גם לספקי שירותים אלה, גישה למידע אודות בעל אמצעי התשלום. במקרה כזה, כאל תדרוש מאותם ספקים שלא לעשות כל שימוש במידע אודות בעל אמצעי התשלום אלא לצרכי כתב זה, במגבלותיו וכפוף לדין.  

8.4          העברת המידע לגורמים אחרים

א.     מידע שנאסף על-ידי כאל, כולל מידע הקשור לפעולות שנעשו באמצעות אמצעי התשלום, יועבר לצרכי מימוש כתב זה למפעיל הארנק, למועדון או לגופים אחרים, ובכללם: חברות נותני שירותי תשלום אחרות או נותני שירותי תשלום למשלם, ארגונים בינלאומיים שכאל פועלת עפ"י הרשאתם, לגורמים השלישיים לעיל, לגורמים שונים המסייעים לכאל או למועדון ו/או לארנק לספק את השירותים, וכן כאשר העברת המידע מתחייבת על פי דין.

ב.      בעל אמצעי התשלום מסכים כי כאל תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיו, כפי שנצבר במאגרי המידע של כאל לגוף שלישי, במסגרת העברת עסקי כאל (כולם או חלקם) לאותו גוף שלישי. כל זאת בכפוף לכך שהגוף השלישי יתחייב לשמור על פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום, ועל הנתונים שיועברו אל הגוף השלישי, כפי שעולה מהתחייבות כאל בהתאם להוראות הסכם זה.

 

9         שינוי כתב זה וסיומו

9.1          כאל רשאית להודיע בכל עת על שינוי תנאי כתב זה, בהודעה שתיכנס לתוקף 30 ימים ממועד מתן ההודעה, וזאת למעט במקרים בהם ניתן על פי דין לתת הודעה במועד קצר יותר, או שנדרש בדין מועד ארוך יותר.

9.2          נתן בעל אמצעי התשלום לכאל הודעה על ביטול כתב זהוהפסיק להשתמש באמצעי התשלום בארנק, בתוך 30 ימים מיום ההודעה על השינוי, ובהודעה על הביטול ציין בעל אמצעי התשלום כי הביטול הוא עקב השינוי, יחולו על עסקות שעשה בעל אמצעי התשלום עד ליום הביטול, של תנאי כתב זה כפי שנוסחו לפני התיקון. לא הודיע בעל אמצעי התשלום על ביטול כתב זה ייראו אותו כמי שמסכים לתיקון.